HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VN DIAMOND kỳ đổi rổ 4/2021 để chính thức áp dụng từ 04/05/2021

04/05/2021 13:52

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VN DIAMOND để chính thức áp dụng từ ngày 04/05/2021 như sau:

Stt

CK

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

 
 

1

MWG

CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động

475,431,197

 

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 19/04/2021 không thay đổi.