Điểm tin giao dịch 06.05.2021

06/05/2021 16:32

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.250,57 -5,86 -0,47 20.314,43      
VN30 1.344,64 -2,25 -0,17 11.000,50      
VNMIDCAP 1.485,43 -3,43 -0,23 4.632,99      
VNSMALLCAP 1.293,43 -7,25 -0,56 1.749,77      
VN100 1.264,47 -2,98 -0,24 15.633,50      
VNALLSHARE 1.265,48 -3,22 -0,25 17.383,27      
VNXALLSHARE 2.016,65 -5,29 -0,26 20.400,95      
VNCOND 1.497,39 2,26 0,15 603,01      
VNCONS 781,82 -13,28 -1,67 1.356,04      
VNENE 550,32 -1,13 -0,20 250,06      
VNFIN 1.359,17 3,41 0,25 6.953,95      
VNHEAL 1.513,82 -2,69 -0,18 55,88      
VNIND 714,84 -3,15 -0,44 2.096,36      
VNIT 1.869,97 -3,79 -0,20 203,34      
VNMAT 2.310,40 6,57 0,29 2.632,60      
VNREAL 1.752,91 -6,88 -0,39 2.931,64      
VNUTI 765,83 -9,95 -1,28 237,70      
VNDIAMOND 1.560,09 7,97 0,51 7.676,22      
VNFINLEAD 1.826,36 -0,56 -0,03 6.839,11      
VNFINSELECT 1.774,54 -0,82 -0,05 6.935,36      
VNSI 1.952,88 1,70 0,09 7.232,53      
VNX50 2.207,31 -5,16 -0,23 14.526,53      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 672.398.700 18.028    
Thỏa thuận 58.105.164 2.287    
Tổng 730.503.864 20.314    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 40.584.500 FIR 6,91% CMV -6,96%    
2 FLC 40.175.500 TGG 6,91% ABS -6,93%    
3 STB 34.489.000 PMG 6,89% SGT -6,92%    
4 VPB 32.033.100 AGM 6,81% SVC -6,89%    
5 TCB 27.306.000 ITD 6,80% HAS -6,80%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
38.291.900 5,24% 59.061.900 8,09% -20.770.000
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.432 7,05% 2.578 12,69% -1.146
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VPB 15.629.400 VPB 958.680.740 STB 41.451.500  
2 STB 7.497.300 VNM 423.569.760 KBC 24.637.200  
3 HPG 5.503.600 HPG 328.023.030 VIC 23.603.640  
4 VNM 4.679.300 STB 184.329.605 NVL 19.148.500  
5 MSB 4.300.200 VCI 136.855.116 VHM 13.200.870  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM HCM niêm yết và giao dịch bổ sung 1.943.100 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 06/05/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/07/2019.
2 CTF CTF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 CKG CKG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, vào ngày 31/05/2021 tại Nhà hàng Royal Palace ( Khu biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang)
4 CHPG2106  CHPG2106 (chứng quyền CHPG01MBS210E – Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 06/05/2021 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 50.200 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/05/2021.
5 CMSN2103  CMSN2103 (chứng quyền CMSN01MBS210E – Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 06/05/2021 với số lượng 2.500.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 88.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/05/2021.
6 CTCB2104  CTCB2104 (chứng quyền CTCB01MBS21CE – Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 06/05/2021 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 45.800 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/05/2021.
7 CTCH2102  CTCH2102 (chứng quyền CTCH01MBS21CE – Mã chứng khoán cơ sở: TCH) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 06/05/2021 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 25.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/05/2021.
8 NVL NVL nhận quyết định niêm yết bổ sung 77.569.35 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/05/2021.
9 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/05/2021.