Điểm tin giao dịch 17.05.2021

17/05/2021 16:56

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.258,70 -7,66 -0,60 22.824,70      
VN30 1.371,36 -8,66 -0,63 13.162,63      
VNMIDCAP 1.497,09 -14,82 -0,98 4.570,27      
VNSMALLCAP 1.297,71 -7,32 -0,56 2.023,31      
VN100 1.282,89 -7,78 -0,60 17.732,89      
VNALLSHARE 1.283,10 -7,76 -0,60 19.756,20      
VNXALLSHARE 2.056,20 -8,99 -0,44 25.000,15      
VNCOND 1.480,23 -10,95 -0,73 351,36      
VNCONS 783,94 -19,90 -2,48 1.378,45      
VNENE 563,55 -7,85 -1,37 245,93      
VNFIN 1.425,05 -13,58 -0,94 7.777,78      
VNHEAL 1.493,79 -5,00 -0,33 50,60      
VNIND 702,83 -7,46 -1,05 2.114,46      
VNIT 1.942,56 17,10 0,89 434,99      
VNMAT 2.405,56 10,63 0,44 3.667,62      
VNREAL 1.719,05 6,48 0,38 3.420,22      
VNUTI 745,72 -12,95 -1,71 219,95      
VNDIAMOND 1.598,61 -5,48 -0,34 7.526,27      
VNFINLEAD 1.919,51 -18,03 -0,93 7.689,19      
VNFINSELECT 1.864,26 -16,30 -0,87 7.769,14      
VNSI 1.982,24 -12,88 -0,65 7.652,74      
VNX50 2.255,28 -7,84 -0,35 18.810,70      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 705.839.600 20.779    
Thỏa thuận 52.452.097 2.045    
Tổng 758.291.697 22.825    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 39.942.100 VAF 6,94% PPC -8,03%    
2 ROS 37.225.800 TPC 6,93% ABS -6,91%    
3 HPG 37.144.200 TTB 6,92% SC5 -6,86%    
4 VPB 36.498.385 DXV 6,92% NHA -6,84%    
5 FLC 34.554.300 GMC 6,91% MCP -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
25.478.800 3,36% 54.770.685 7,22% -29.291.885
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.165 5,10% 2.412 10,57% -1.247
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SBT 10.095.700 VPB 498.317.944 STB 41.392.000  
2 VPB 7.542.085 VNM 259.820.470 KBC 19.970.200  
3 VRE 5.918.900 HPG 249.183.670 VIC 19.284.640  
4 HPG 4.046.800 VIC 242.952.070 NVL 15.451.100  
5 MBB 3.956.200 FPT 234.763.760 VHM 14.970.370  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 RDP RDP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, vào ngày 18/06/2021 tại Lô H1-H9, Đường số 8, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
2 CHPG2018  CHPG2018 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.09) hủy niêm yết 9.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết:  17/05/2021, ngày GD cuối cùng: 12/05/2021.
3 CKDH2001  CKDH2001 (chứng quyền KDH.KIS.M.CA.T.02) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết:  17/05/2021, ngày GD cuối cùng: 12/05/2021.
4 CMSN2009  CMSN2009 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.07) hủy niêm yết 1.800.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết:  17/05/2021, ngày GD cuối cùng: 12/05/2021.
5 CTCH2001  CTCH2001 (chứng quyền TCH.KIS.M.CA.T.02) hủy niêm yết 8.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết:  17/05/2021, ngày GD cuối cùng: 12/05/2021.
6 PPC PPC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,94%, ngày thanh toán: 03/06/2021.
7 BMP BMP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14,8%, ngày thanh toán: 04/06/2021.
8 HVX HVX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2021 tại trụ sở công ty.
9 NPM11909 NPM11909 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 31/05/2021.
10 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2021. 
11 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2021.