Điểm tin giao dịch 20.05.2021

20/05/2021 17:27

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.278,22 15,73 1,25 22.728,33      
VN30 1.424,92 23,21 1,66 13.603,47      
VNMIDCAP 1.476,66 -9,19 -0,62 4.020,88      
VNSMALLCAP 1.281,89 -7,82 -0,61 2.044,22      
VN100 1.317,77 16,76 1,29 17.624,35      
VNALLSHARE 1.315,13 15,38 1,18 19.668,58      
VNXALLSHARE 2.100,99 22,95 1,10 23.041,73      
VNCOND 1.543,07 68,47 4,64 595,27      
VNCONS 803,16 11,16 1,41 1.156,60      
VNENE 561,08 -3,81 -0,67 223,20      
VNFIN 1.481,96 14,84 1,01 8.845,95      
VNHEAL 1.494,74 4,58 0,31 50,31      
VNIND 690,33 0,54 0,08 1.903,34      
VNIT 2.154,51 101,09 4,92 421,23      
VNMAT 2.531,32 5,93 0,23 2.821,76      
VNREAL 1.715,63 17,71 1,04 3.297,05      
VNUTI 718,09 -8,30 -1,14 267,37      
VNDIAMOND 1.674,53 47,47 2,92 7.107,56      
VNFINLEAD 2.020,03 29,42 1,48 8.591,49      
VNFINSELECT 1.939,93 23,06 1,20 8.836,39      
VNSI 2.045,80 25,04 1,24 7.916,51      
VNX50 2.320,54 31,09 1,36 16.843,18      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 706.187.900 21.057    
Thỏa thuận 39.024.540 1.671    
Tổng 745.212.440 22.728    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 58.599.727 GMC 7,00% TCM -12,24%    
2 VPB 35.350.700 CLW 7,00% GTA -10,79%    
3 ROS 31.413.300 FIT 6,98% SAV -10,75%    
4 SSI 28.128.900 DCL 6,97% ABS -6,98%    
5 HPG 26.157.100 SSI 6,94% VID -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26.306.522 3,53% 43.175.287 5,79% -16.868.765
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.256 5,52% 1.785 7,86% -530
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 KDH 8.688.400 KDH 313.335.760 STB 40.183.000  
2 HPG 4.251.000 HPG 281.557.990 KBC 18.101.600  
3 VPB 3.800.900 VPB 254.022.060 VIC 17.362.440  
4 HDB 3.096.500 VNM 137.499.606 VHM 15.902.170  
5 VRE 2.862.600 VHM 127.491.100 NVL 14.178.800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 ANV ANV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, vào ngày 26/06/2021 tại 19D Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
2 SHP SHP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, vào ngày 24/06/2021.
3 HTL HTL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/06/2021 tại trụ sở công ty.
4 GTA GTA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 10/06/2021.
5 NPM11910 NPM11910 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 03/06/2021.
6 TCM TCM giao dịch không hưởng quyền –  phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 9.295.184 cp).
7 SAV SAV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 02/06/2021; và phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 1.420.408 cp).
8 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/05/2021.