Điểm tin giao dịch 24.05.2021

24/05/2021 16:59

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.297,98 14,05 1,09 23.635,83      
VN30 1.430,48 5,44 0,38 13.486,00      
VNMIDCAP 1.524,87 28,04 1,87 5.482,93      
VNSMALLCAP 1.316,06 17,22 1,33 1.809,25      
VN100 1.329,95 8,53 0,65 18.968,93      
VNALLSHARE 1.328,53 9,01 0,68 20.778,18      
VNXALLSHARE 2.123,33 14,40 0,68 24.010,32      
VNCOND 1.536,37 7,06 0,46 518,97      
VNCONS 820,86 13,44 1,66 1.315,93      
VNENE 581,06 -0,73 -0,13 330,58      
VNFIN 1.491,00 5,08 0,34 8.829,53      
VNHEAL 1.534,15 14,30 0,94 37,18      
VNIND 713,06 13,32 1,90 2.385,78      
VNIT 2.115,38 0,44 0,02 420,75      
VNMAT 2.510,94 2,82 0,11 2.773,67      
VNREAL 1.743,79 11,63 0,67 3.883,94      
VNUTI 733,92 8,67 1,20 182,51      
VNDIAMOND 1.677,07 7,15 0,43 8.421,14      
VNFINLEAD 2.036,42 17,87 0,89 8.646,88      
VNFINSELECT 1.951,25 9,10 0,47 8.823,64      
VNSI 2.054,55 0,73 0,04 7.799,58      
VNX50 2.337,36 12,65 0,54 17.191,72      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 670.713.100 21.758    
Thỏa thuận 44.796.275 1.878    
Tổng 715.509.375 23.636    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 40.148.000 SCR 6,99% AGM -6,91%    
2 STB 31.595.200 DXG 6,98% PMG -6,67%    
3 CTG 31.077.900 IJC 6,98% LEC -6,49%    
4 FLC 28.488.500 COM 6,97% TDW -6,42%    
5 HPG 26.221.200 ELC 6,97% L10 -6,29%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24.342.700 3,40% 44.636.400 6,24% -20.293.700
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.045 4,42% 1.668 7,06% -623
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 CTG 5.196.900 HPG 324.962.090 STB 39.585.000  
2 HPG 4.961.700 CTG 263.246.190 KBC 19.057.900  
3 STB 3.519.400 FPT 150.530.240 VHM 16.976.970  
4 VRE 2.435.000 MSN 105.895.150 VIC 15.846.840  
5 FPT 1.500.800 STB 102.009.175 NVL 14.215.300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 FTM FTM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/06/2021 tại trụ sở công ty.
2 PNC PNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/06/2021 tại trụ sở công ty.
3 HTV HTV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 DHM DHM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/06/2021.
5 AAT AAT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/06/2021 tại trụ sở công ty.
6 MSN12005 MSN12005 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 07/06/2021.
7 PLX PLX đăng ký bán lại 25.000.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 24/05/2021 đến 22/06/2021.
8 EVE EVE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 02/06/2021.
9 FUCVREIT  FUCVREIT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, ngày thanh toán: 15/06/2021.
10 DIG DIG niêm yết và giao dịch bổ sung 31.846.682 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE ngày 24/05/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2021.
11 VGC VGC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, ngày thanh toán: 24/06/2021.
12 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/05/2021. 
13 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 900.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/05/2021. 
14 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/05/2021.