Điểm tin giao dịch 28.05.2021

28/05/2021 17:11

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
5/28/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,320.46 16.89 1.30 24,798.51      
VN30 1,458.78 21.40 1.49 14,628.84      
VNMIDCAP 1,574.70 25.01 1.61 4,644.60      
VNSMALLCAP 1,321.08 13.30 1.02 1,945.25      
VN100 1,356.89 18.91 1.41 19,273.43      
VNALLSHARE 1,354.23 18.59 1.39 21,218.68      
VNXALLSHARE 2,168.17 31.35 1.47 26,231.73      
VNCOND 1,510.58 1.96 0.13 368.05      
VNCONS 824.86 9.02 1.11 1,194.60      
VNENE 582.87 15.22 2.68 564.54      
VNFIN 1,573.33 46.62 3.05 10,297.84      
VNHEAL 1,575.34 12.27 0.78 70.17      
VNIND 711.21 5.21 0.74 2,152.94      
VNIT 2,135.03 18.81 0.89 271.14      
VNMAT 2,568.02 17.87 0.70 3,115.30      
VNREAL 1,731.54 -0.42 -0.02 2,841.16      
VNUTI 730.19 7.51 1.04 224.42      
VNDIAMOND 1,713.68 24.34 1.44 8,285.53      
VNFINLEAD 2,137.84 68.80 3.33 10,034.15      
VNFINSELECT 2,064.45 62.31 3.11 10,286.90      
VNSI 2,100.84 31.10 1.50 8,400.98      
VNX50 2,383.14 33.19 1.41 19,862.71      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 722,285,600 23,464    
Thỏa thuận 46,564,113 1,335    
Tổng 768,849,713 24,799    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 73,839,900 L10 6.98% TNC -6.89%    
2 VPB 40,027,100 ADS 6.94% SMA -6.81%    
3 LPB 35,668,800 MHC 6.92% CLW -6.71%    
4 HPG 30,769,400 ABS 6.91% HOT -6.40%    
5 FLC 29,380,800 CTS 6.89% PIT -6.11%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
30,219,924 3.93% 27,443,000 3.57% 2,776,924
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,252 5.05% 1,246 5.02% 5
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 8,195,500 HPG 548,075,942 STB 42,972,900  
2 LPB 3,099,500 NVL 224,045,080 KBC 20,229,100  
3 STB 2,794,200 PLX 149,286,750 VHM 17,291,270  
4 PLX 2,723,100 CTG 94,247,080 VIC 14,596,040  
5 VRE 2,546,200 VHM 92,652,370 OCB 13,353,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PXT PXT hủy niêm yết 20.000.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 28/05/2021, ngày GD cuối cùng: 27/05/2021.
2 BMC BMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 DTT DTT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty.
4 DTT DTT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 20/07/2021.
5 PTB PTB đăng ký bán lại 2.540.260 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 28/05/2021.
6 UIC UIC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 10/06/2021.
7 CSTB2007  CSTB2007 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.07) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 28/05/2021, ngày GD cuối cùng: 25/05/2021.
8 CVRE2009  CVRE2009 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.07) hủy niêm yết 7.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 28/05/2021, ngày GD cuối cùng: 25/05/2021.
9 FCN FCN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2021.
10 SPM SPM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2021.
11 TS4 TS4 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
12 HHP HHP niêm yết và giao dịch bổ sung 1.169.824 cp (phát hành trả cổ tức + ESOP) tại HOSE ngày 28/05/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/05/2021.
13 PGC PGC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 02%, ngày thanh toán: 25/06/2021.
14 DAG DAG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2021.
15 TDH TDH bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 28/05/2021 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 phát sinh âm.
16 VCI VCI nhận quyết định niêm yết bổ sung 900.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/05/2021.
17 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/05/2021. 
18 FUESSV30 FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/05/2021. 
19 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/05/2021.