Điểm tin giao dịch 31.05.2021

31/05/2021 17:30

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
5/31/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,328.05 7.59 0.57 25,458.29      
VN30 1,474.78 16.00 1.10 15,189.71      
VNMIDCAP 1,591.03 16.33 1.04 5,080.74      
VNSMALLCAP 1,323.69 2.61 0.20 1,966.13      
VN100 1,369.07 12.18 0.90 20,270.44      
VNALLSHARE 1,365.87 11.64 0.86 22,236.57      
VNXALLSHARE 2,194.43 26.26 1.21 27,660.73      
VNCOND 1,482.75 -27.83 -1.84 552.12      
VNCONS 816.29 -8.57 -1.04 1,030.35      
VNENE 590.39 7.52 1.29 613.59      
VNFIN 1,608.20 34.87 2.22 9,344.60      
VNHEAL 1,581.17 5.83 0.37 68.04      
VNIND 706.31 -4.90 -0.69 2,259.15      
VNIT 2,194.95 59.92 2.81 494.27      
VNMAT 2,695.24 127.22 4.95 4,308.04      
VNREAL 1,710.49 -21.05 -1.22 3,239.35      
VNUTI 730.09 -0.10 -0.01 236.17      
VNDIAMOND 1,736.10 22.42 1.31 8,551.37      
VNFINLEAD 2,193.41 55.57 2.60 9,004.37      
VNFINSELECT 2,113.31 48.86 2.37 9,320.84      
VNSI 2,122.66 21.82 1.04 8,373.73      
VNX50 2,411.23 28.09 1.18 20,551.74      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 700,319,900 23,853    
Thỏa thuận 36,854,693 1,605    
Tổng 737,174,593 25,458    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 61,128,600 DTL 6.97% HPG -21.46%    
2 STB 42,228,800 LPB 6.96% TTE -6.92%    
3 VPB 33,519,500 BMI 6.96% CMV -6.79%    
4 MBB 31,204,884 APG 6.96% DTA -6.67%    
5 LPB 24,262,200 VIX 6.88% LEC -6.61%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26,760,606 3.63% 65,365,097 8.87% -38,604,491
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,333 5.24% 2,966 11.65% -1,633
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 14,869,300 HPG 782,672,950 STB 40,463,300  
2 MBB 12,539,500 MBB 475,593,635 KBC 20,408,400  
3 HDB 6,027,300 HDB 200,244,830 VHM 16,653,370  
4 DXG 3,532,900 PNJ 200,121,570 VIC 14,274,240  
5 VRE 3,152,700 NVL 193,705,530 OCB 13,673,400  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 APC APC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/06/2021 tại trụ sở công ty.
2 HPG HPG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 11/06/2021; và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35% (số lượng dự kiến: 1.159.648.930 cp).
3 FTS FTS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt  với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 05/07/2021; và phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 13.226.734 cp).
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/05/2021. 
5 FUESSV30 FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/05/2021. 
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/05/2021.