HOSE: Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc ngừng giao dịch

01/06/2021 13:28

Trong phiên giao dịch sáng ngày 01/06/2021, giá trị giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vượt mức 21,7 nghìn tỷ đồng, dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngừng giao dịch buổi chiều ngày 01/06/2021. Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 01/06/2021 là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cập nhật thông tin tại các thông báo tiếp theo.

Trân trọng./.