HOSE: Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc giao dịch trở lại

02/06/2021 08:25

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch lại bình thường kể từ ngày 02/06/2021.

2. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 01/06/2021. Trường hợp ngày 01/06/2021 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá đóng cửa của ngày 31/05/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Trân trọng.