Điểm tin giao dịch 02.06.2021

02/06/2021 17:05

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
6/2/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,340.78 3.00 0.22 26,142.96      
VN30 1,478.85 -4.07 -0.27 14,520.96      
VNMIDCAP 1,597.94 8.13 0.51 5,950.02      
VNSMALLCAP 1,330.34 12.04 0.91 1,927.63      
VN100 1,373.48 -2.89 -0.21 20,470.98      
VNALLSHARE 1,370.40 -2.06 -0.15 22,398.61      
VNXALLSHARE 2,210.76 5.25 0.24 27,854.93      
VNCOND 1,481.15 19.95 1.37 421.41      
VNCONS 803.93 -2.28 -0.28 1,233.86      
VNENE 603.88 5.53 0.92 679.21      
VNFIN 1,604.79 1.66 0.10 9,585.52      
VNHEAL 1,578.00 9.98 0.64 55.32      
VNIND 704.49 4.54 0.65 2,512.93      
VNIT 2,204.58 -39.30 -1.75 506.09      
VNMAT 2,745.24 -50.94 -1.82 3,316.20      
VNREAL 1,733.25 -2.70 -0.16 3,594.72      
VNUTI 754.09 13.18 1.78 413.71      
VNDIAMOND 1,753.34 10.93 0.63 8,521.47      
VNFINLEAD 2,186.75 7.10 0.33 9,275.05      
VNFINSELECT 2,109.60 2.08 0.10 9,560.10      
VNSI 2,131.26 6.22 0.29 8,762.62      
VNX50 2,429.16 2.63 0.11 19,719.58      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 755,624,100 24,159    
Thỏa thuận 49,617,435 1,984    
Tổng 805,241,535 26,143    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 59,616,500 ITA 7.00% AGM -7.00%    
2 STB 51,657,300 GIL 6.98% TTE -6.94%    
3 HPG 40,052,100 SGR 6.98% APH -6.88%    
4 LPB 31,740,800 DTA 6.98% LGC -6.79%    
5 VPB 29,533,000 L10 6.98% DAT -6.72%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
32,729,405 4.06% 51,933,605 6.45% -19,204,200
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,614 6.17% 2,878 11.01% -1,264
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 18,568,700 HPG 1,014,217,540 STB 36,573,800  
2 MBB 5,509,700 FPT 407,183,261 KBC 20,442,800  
3 FPT 4,373,710 NVL 386,748,640 VHM 17,223,070  
4 VIC 3,221,000 VIC 386,340,930 OCB 15,749,800  
5 STB 3,163,900 MBB 210,650,965 NVL 13,081,600  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CLW CLW giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 19/07/2021.
2 IBC IBC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2021 bằng hình thức họp trực tuyến.
3 NVL NVL niêm yết và giao dịch bổ sung: 1.897.75 cp (phát hành chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế) tại HOSE ngày 02/06/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/05/2021.
4 NVL NVL nhận quyết định niêm yết bổ sung 7.029.266 cp (phát hành chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021.
5 AAA AAA nhận quyết định niêm yết bổ sung 75.000.000 cp (phát hành ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021.
6 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021. 
7 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021.