Điểm tin giao dịch 04.06.2021

04/06/2021 17:26

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
6/4/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,374.05 9.77 0.72 31,308.23      
VN30 1,508.35 3.98 0.26 18,115.44      
VNMIDCAP 1,664.93 25.09 1.53 6,591.88      
VNSMALLCAP 1,374.60 10.86 0.80 2,930.91      
VN100 1,406.50 7.84 0.56 24,707.32      
VNALLSHARE 1,404.03 8.00 0.57 27,638.23      
VNXALLSHARE 2,264.22 10.07 0.45 33,250.61      
VNCOND 1,482.22 -10.56 -0.71 443.21      
VNCONS 812.58 1.49 0.18 1,569.15      
VNENE 635.51 28.41 4.68 1,138.85      
VNFIN 1,661.22 6.44 0.39 12,562.23      
VNHEAL 1,599.52 6.74 0.42 60.53      
VNIND 727.18 5.04 0.70 2,935.33      
VNIT 2,184.03 -12.73 -0.58 573.46      
VNMAT 2,794.54 22.18 0.80 3,092.94      
VNREAL 1,774.38 19.23 1.10 4,567.75      
VNUTI 786.11 12.92 1.67 612.90      
VNDIAMOND 1,784.23 -2.40 -0.13 11,249.41      
VNFINLEAD 2,258.57 1.52 0.07 12,109.93      
VNFINSELECT 2,185.47 8.47 0.39 12,513.37      
VNSI 2,190.35 8.48 0.39 12,907.11      
VNX50 2,482.17 9.90 0.40 23,417.06      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 887,731,100 29,180    
Thỏa thuận 55,597,947 2,128    
Tổng 943,329,047 31,308    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 76,637,800 SHA 7.00% MCP -6.86%    
2 FLC 37,694,300 ANV 7.00% GMC -6.71%    
3 STB 37,481,900 VSI 7.00% TGG -5.48%    
4 MBB 32,896,100 SCR 6.98% SGR -5.26%    
5 HNG 32,457,100 SMA 6.97% VNL -4.87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
41,753,828 4.43% 63,931,355 6.78% -22,177,527
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,680 5.37% 3,192 10.19% -1,511
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 12,679,300 HPG 543,378,078 STB 34,391,500  
2 HPG 9,948,100 MBB 528,421,450 KBC 20,784,900  
3 VSC 6,952,886 VSC 389,191,366 OCB 19,735,900  
4 VRE 6,287,200 FPT 364,400,000 VHM 16,340,070  
5 FPT 4,000,000 VNM 296,090,291 NVL 13,427,200  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 TNH TNH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2021 tại trụ sở công ty.
2 VPI VPI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2021 tại Hà Nội.
3 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.700.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2021. 
4 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2021.