Điểm tin giao dịch 17.06.2021

17/06/2021 17:21

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,359.92 3.40 0.25 22,518.04      
VN30 1,461.91 -3.67 -0.25 10,840.39      
VNMIDCAP 1,685.98 24.35 1.47 7,670.26      
VNSMALLCAP 1,397.68 13.57 0.98 1,820.34      
VN100 1,375.78 -0.13 -0.01 18,510.65      
VNALLSHARE 1,376.31 0.63 0.05 20,330.99      
VNXALLSHARE 2,217.30 4.33 0.20 24,338.08      
VNCOND 1,487.11 19.76 1.35 551.21      
VNCONS 822.59 -3.63 -0.44 1,597.45      
VNENE 633.38 10.04 1.61 606.09      
VNFIN 1,563.54 0.79 0.05 7,472.64      
VNHEAL 1,706.64 19.58 1.16 398.91      
VNIND 744.78 8.96 1.22 2,065.98      
VNIT 2,138.67 -11.32 -0.53 234.40      
VNMAT 2,697.03 3.95 0.15 2,577.19      
VNREAL 1,789.38 -9.83 -0.55 4,236.05      
VNUTI 799.60 12.24 1.55 464.76      
VNDIAMOND 1,723.58 14.72 0.86 6,269.25      
VNFINLEAD 2,129.88 7.79 0.37 7,134.44      
VNFINSELECT 2,063.32 4.14 0.20 7,391.74      
VNSI 2,140.73 -0.65 -0.03 7,244.61      
VNX50 2,411.90 -2.17 -0.09 15,377.15      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 712,336,800 20,130    
Thỏa thuận 56,392,997 2,388    
Tổng 768,729,797 22,518    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 50,669,900 NBB 6.99% SMA -7.00%    
2 ROS 32,984,200 AAA 6.98% CIG -6.97%    
3 MBB 26,648,987 GTA 6.94% SFC -6.86%    
4 AAA 24,665,400 VDS 6.94% NVT -6.86%    
5 DLG 20,954,900 DBT 6.92% SVI -6.81%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
35,695,760 4.64% 40,869,849 5.32% -5,174,089
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,705 7.57% 1,816 8.06% -111
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 6,481,300 VNM 394,679,228 STB 42,213,000  
2 VRE 5,295,100 HPG 333,371,690 OCB 27,270,100  
3 DXG 4,923,000 VCB 230,022,530 VHM 19,694,970  
4 MBB 4,678,000 MBB 182,292,760 PLX 18,016,200  
5 VNM 4,301,100 CTG 178,143,175 KBC 17,389,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SKG SKG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 09/07/2021.
2 BFC BFC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 30/06/2021.
3 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/07/2021 tại CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
4 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/07/2021 tại CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
5 QCG QCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội tại TPHCM.
6 NCT NCT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 16/07/2021.
7 SAV SAV nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.420.112 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021.
8 HAX HAX nhận quyết định niêm yết bổ sung 11.022.583 cp (trả cổ tức năm 2020) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021.
9 TCH TCH nhận quyết định niêm yết bổ sung 15.015.460 cp (chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021.
10 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021. 
11 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021. 
12 FUESSV30 FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021.