Điểm tin giao dịch 21.06.2021

21/06/2021 17:01

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,372.63 -5.14 -0.37 22,660.25      
VN30 1,478.29 -3.01 -0.20 10,970.68      
VNMIDCAP 1,694.92 -10.21 -0.60 6,577.37      
VNSMALLCAP 1,414.15 -1.76 -0.12 2,207.20      
VN100 1,389.51 -4.05 -0.29 17,548.05      
VNALLSHARE 1,390.19 -3.92 -0.28 19,755.25      
VNXALLSHARE 2,234.94 -8.17 -0.36 24,184.03      
VNCOND 1,539.96 28.49 1.88 560.14      
VNCONS 833.44 -2.63 -0.31 1,918.45      
VNENE 641.14 14.05 2.24 645.42      
VNFIN 1,575.93 -12.21 -0.77 6,372.49      
VNHEAL 1,679.53 -21.26 -1.25 78.06      
VNIND 741.56 -8.20 -1.09 2,078.92      
VNIT 2,210.57 41.39 1.91 375.64      
VNMAT 2,703.29 -35.92 -1.31 3,089.16      
VNREAL 1,812.11 4.36 0.24 4,130.72      
VNUTI 803.18 5.70 0.71 402.76      
VNDIAMOND 1,750.68 4.59 0.26 5,011.46      
VNFINLEAD 2,144.43 -15.95 -0.74 6,116.94      
VNFINSELECT 2,080.23 -16.46 -0.79 6,346.69      
VNSI 2,166.14 1.37 0.06 7,083.69      
VNX50 2,431.94 -8.97 -0.37 14,618.26      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 731,280,000 20,443    
Thỏa thuận 36,903,176 2,217    
Tổng 768,183,176 22,660    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 44,898,500 NHA 6.99% APG -8.44%    
2 HNG 44,710,700 VOS 6.99% COM -6.99%    
3 STB 24,102,800 SMA 6.98% DCL -6.96%    
4 DLG 23,338,000 DLG 6.93% TTE -6.70%    
5 HPG 22,690,800 ITD 6.92% TSC -6.67%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24,918,511 3.24% 51,029,011 6.64% -26,110,500
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,203 5.31% 2,303 10.16% -1,100
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 8,587,800 HPG 444,118,120 STB 48,339,900  
2 STB 4,410,400 NVL 385,062,200 OCB 27,175,500  
3 GEX 3,919,000 VCB 253,163,580 VHM 21,773,570  
4 POW 3,816,800 VHM 214,524,635 PLX 18,303,600  
5 HSG 3,622,464 VNM 193,683,630 KBC 16,150,900  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CPNJ2103  CPNJ2103 (chứng quyền CPNJ04MBS20CE) hủy niêm yết 2.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 21/06/2021, ngày GD cuối cùng: 16/06/2021.
2 CVNM2103  CVNM2103 (chứng quyền CVNM04MBS20CE) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 21/06/2021, ngày GD cuối cùng: 16/06/2021.
3 VPS VPS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5%, ngày thanh toán: 07/07/2021.
4 SFI SFI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2020 (5%) và năm 2021 (10%) bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 30/06/2021.
5 APG APG giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 5.104.235 cp), thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 1:1 (số lượng dự kiến: 34.028.900 cp), với giá; 10.000 đ/cp.
6 MSN MSN nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.851.446 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/06/2021.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.900.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/06/2021. 
8 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/06/2021.