Điểm tin giao dịch 22.06.2021

22/06/2021 16:57

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,379.97 7.34 0.53 22,393.32      
VN30 1,489.24 10.95 0.74 11,240.82      
VNMIDCAP 1,693.88 -1.04 -0.06 5,817.54      
VNSMALLCAP 1,405.14 -9.01 -0.64 2,173.05      
VN100 1,397.00 7.49 0.54 17,058.35      
VNALLSHARE 1,396.76 6.57 0.47 19,231.41      
VNXALLSHARE 2,246.97 12.03 0.54 23,690.97      
VNCOND 1,540.74 0.78 0.05 759.54      
VNCONS 831.20 -2.24 -0.27 1,238.93      
VNENE 646.07 4.93 0.77 666.63      
VNFIN 1,591.92 15.99 1.01 7,456.04      
VNHEAL 1,671.21 -8.32 -0.50 50.08      
VNIND 743.65 2.09 0.28 2,167.11      
VNIT 2,204.82 -5.75 -0.26 338.19      
VNMAT 2,712.89 9.60 0.36 2,565.88      
VNREAL 1,819.02 6.91 0.38 3,527.73      
VNUTI 810.17 6.99 0.87 371.20      
VNDIAMOND 1,761.16 10.48 0.60 7,688.65      
VNFINLEAD 2,174.92 30.49 1.42 7,227.95      
VNFINSELECT 2,103.36 23.13 1.11 7,429.43      
VNSI 2,186.73 20.59 0.95 7,307.56      
VNX50 2,450.39 18.45 0.76 15,523.67      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 694,747,200 19,885    
Thỏa thuận 52,200,357 2,508    
Tổng 746,947,557 22,393    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 44,353,500 VOS 7.00% FIT -6.67%    
2 MBB 37,323,000 SPM 6.98% SVC -6.03%    
3 STB 26,035,700 TGG 6.95% PSH -5.36%    
4 CTG 21,930,600 TNT 6.94% HPX -5.09%    
5 AAA 21,219,400 KMR 6.92% DBT -5.06%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
35,119,300 4.70% 39,811,434 5.33% -4,692,134
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,920 8.58% 1,821 8.13% 100
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 6,293,800 MWG 605,280,000 STB 48,186,400  
2 BCG 5,466,588 HPG 326,743,380 OCB 27,162,200  
3 MBB 5,240,200 FPT 258,945,000 VHM 21,936,570  
4 MWG 3,880,000 VNM 226,573,672 PLX 18,647,200  
5 GEX 3,439,400 MBB 220,012,313 KBC 16,490,900  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 GIL GIL niêm yết và giao dịch bổ sung 2.410.093 cp (phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 22/06/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2020.
2 NKG NKG đăng ký bán lại 10.000.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 22/06/2021 đến 21/07/2021.
3 TCM TCM nhận quyết định niêm yết bổ sung 9.292.459 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2021.
4 CMWG2104 CMWG2104 (chứng quyền MWG/ACBS/CALL/EU/Cash/12M/04) niêm yết và giao dịch bổ sung 3.000.000 cq (tăng) tại HOSE ngày 22/06/2020, khối lượng sau thay đổi: 5.000.000 cq.
5 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2021. 
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2021.