Điểm tin giao dịch 29.06.2021

29/06/2021 17:13

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,410.04 4.23 0.30 21,324.78      
VN30 1,529.97 8.56 0.56 11,229.28      
VNMIDCAP 1,691.90 -2.87 -0.17 4,633.98      
VNSMALLCAP 1,396.97 -7.38 -0.53 1,898.61      
VN100 1,428.25 7.12 0.50 15,863.26      
VNALLSHARE 1,425.80 6.31 0.44 17,761.87      
VNXALLSHARE 2,292.62 8.20 0.36 21,538.64      
VNCOND 1,542.91 8.78 0.57 348.52      
VNCONS 833.25 7.63 0.92 1,101.76      
VNENE 619.83 -14.00 -2.21 495.49      
VNFIN 1,654.88 2.65 0.16 7,074.23      
VNHEAL 1,671.77 -8.37 -0.50 31.59      
VNIND 741.48 2.12 0.29 1,770.24      
VNIT 2,282.75 69.58 3.14 518.27      
VNMAT 2,723.10 -25.62 -0.93 2,476.88      
VNREAL 1,866.48 19.97 1.08 3,605.14      
VNUTI 791.72 -8.58 -1.07 209.29      
VNDIAMOND 1,793.98 8.92 0.50 6,248.20      
VNFINLEAD 2,262.65 7.19 0.32 6,776.09      
VNFINSELECT 2,187.42 6.09 0.28 7,034.44      
VNSI 2,264.65 18.17 0.81 6,947.48      
VNX50 2,512.65 11.82 0.47 14,892.10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 609,604,200 19,422    
Thỏa thuận 37,784,973 1,903    
Tổng 647,389,173 21,325    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 36,437,600 HOT 7.00% MCP -6.93%    
2 TTF 27,598,300 HID 7.00% VIP -6.91%    
3 FLC 22,681,800 TTE 6.99% VOS -6.88%    
4 AAA 21,458,900 TGG 6.98% BTT -6.67%    
5 HPG 19,889,315 FTM 6.95% VTO -6.64%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
32,128,700 4.96% 34,762,422 5.37% -2,633,722
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,607 7.54% 1,775 8.32% -168
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 5,488,115 VPB 296,775,048 STB 53,496,700  
2 VPB 4,404,807 VHM 291,867,210 OCB 27,118,900  
3 MBB 3,752,000 HPG 286,426,273 VHM 27,028,463  
4 CTG 3,340,300 VCB 236,506,640 PLX 18,793,800  
5 STB 2,681,800 CTG 181,090,330 KBC 16,885,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HAS HAS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 16/07/2021.
2 SCS SCS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, ngày thanh toán: 15/07/2021.
3 CMV CMV nhận quyết định niêm yết bổ sung  6.051.956 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/06/2021.
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/06/2021. 
5 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/06/2021.