Điểm tin giao dịch 30.06.2021

30/06/2021 17:33

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,408.55 -1.49 -0.11 21,055.87      
VN30 1,529.00 -0.97 -0.06 12,696.32      
VNMIDCAP 1,683.89 -8.01 -0.47 4,334.91      
VNSMALLCAP 1,392.19 -4.78 -0.34 1,712.14      
VN100 1,426.57 -1.68 -0.12 17,031.23      
VNALLSHARE 1,423.95 -1.85 -0.13 18,743.37      
VNXALLSHARE 2,288.08 -4.54 -0.20 21,744.52      
VNCOND 1,576.14 33.23 2.15 484.03      
VNCONS 834.63 1.38 0.17 972.51      
VNENE 610.42 -9.41 -1.52 344.30      
VNFIN 1,648.31 -6.57 -0.40 7,264.42      
VNHEAL 1,662.39 -9.38 -0.56 15.46      
VNIND 740.93 -0.55 -0.07 1,616.24      
VNIT 2,273.54 -9.21 -0.40 292.47      
VNMAT 2,710.63 -12.47 -0.46 2,327.03      
VNREAL 1,864.93 -1.55 -0.08 5,147.73      
VNUTI 792.55 0.83 0.10 207.46      
VNDIAMOND 1,796.49 2.51 0.14 6,434.67      
VNFINLEAD 2,252.30 -10.35 -0.46 7,077.37      
VNFINSELECT 2,179.06 -8.36 -0.38 7,253.01      
VNSI 2,262.21 -2.44 -0.11 8,042.14      
VNX50 2,509.37 -3.28 -0.13 15,787.88      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 532,318,900 17,735    
Thỏa thuận 62,966,764 3,321    
Tổng 595,285,664 21,056    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 CTG 32,407,900 CMV 7.00% VID -10.66%    
2 MBB 25,995,400 TCO 6.98% TCD -8.82%    
3 SCR 21,390,100 TGG 6.97% PSH -6.99%    
4 FLC 21,036,200 HVX 6.93% TNT -6.94%    
5 HPG 20,825,765 SMA 6.90% UDC -6.93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
46,126,412 7.75% 30,076,077 5.05% 16,050,335
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
3,182 15.11% 1,428 6.78% 1,754
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 NVL 13,799,600 NVL 1,669,704,294 STB 53,714,200  
2 HPG 6,687,265 HPG 345,991,314 VHM 28,839,463  
3 VPB 4,058,300 VHM 341,928,860 OCB 27,137,000  
4 VRE 2,981,000 VPB 273,784,700 PLX 18,812,000  
5 VHM 2,869,000 VCB 216,096,689 NVL 18,341,800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BID BID giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, dự kiến lấy ý kiến từ 10/07/2021 đến 20/07/2021.
2 HAX HAX niêm yết và giao dịch bổ sung 11.022.583 cp (phát hành trả cổ tức năm 2020) tại HOSE ngày 30/06/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021.
3 TCM TCM niêm yết và giao dịch bổ sung 9.292.459 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 30/06/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2021.
4 VID VID giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 4.632.010 cp).
5 TCD TCD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt  với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 22/07/2021; và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:01 (số lượng dự kiến: 4.114.729 cp).