Điểm tin giao dịch 02.07.2021

02/07/2021 17:18

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
2/7/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,420.27 3.19 0.23 26,040.82      
VN30 1,554.59 9.45 0.61 15,371.88      
VNMIDCAP 1,704.68 3.75 0.22 5,826.85      
VNSMALLCAP 1,407.45 6.79 0.48 2,291.38      
VN100 1,447.47 7.20 0.50 21,198.73      
VNALLSHARE 1,444.53 7.18 0.50 23,490.12      
VNXALLSHARE 2,320.98 11.89 0.51 27,560.95      
VNCOND 1,606.40 34.08 2.17 421.79      
VNCONS 836.12 -4.69 -0.56 1,289.09      
VNENE 615.63 0.20 0.03 258.36      
VNFIN 1,701.30 24.13 1.44 9,934.86      
VNHEAL 1,634.35 -26.48 -1.59 30.16      
VNIND 741.70 -0.08 -0.01 1,913.36      
VNIT 2,371.55 74.76 3.25 400.56      
VNMAT 2,742.90 -22.26 -0.81 3,248.46      
VNREAL 1,857.52 -6.52 -0.35 5,610.70      
VNUTI 802.28 1.81 0.23 304.17      
VNDIAMOND 1,838.77 26.28 1.45 7,882.91      
VNFINLEAD 2,311.42 25.76 1.13 9,514.10      
VNFINSELECT 2,245.73 29.98 1.35 9,908.10      
VNSI 2,305.06 16.30 0.71 10,974.04      
VNX50 2,544.80 13.14 0.52 19,228.14      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 653,610,300 22,765    
Thỏa thuận 53,216,527 3,276    
Tổng 706,826,827 26,041    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 41,478,500 SVC 7.00% HTI -7.65%    
2 VPB 32,252,600 VTO 7.00% PTC -6.96%    
3 HPG 30,798,700 VCI 6.99% DAH -6.96%    
4 TCB 29,492,030 DTL 6.96% FDC -6.67%    
5 NVL 21,038,900 VOS 6.95% HRC -6.49%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
44,120,530 6.24% 24,172,218 3.42% 19,948,312
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
3,300 12.67% 1,162 4.46% 2,139
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 NVL 15,941,900 NVL 1,912,801,080 STB 57,826,700  
2 CTG 5,358,000 CTG 282,151,620 NVL 33,313,500  
3 STB 4,206,400 VPB 223,510,410 VHM 29,042,363  
4 VPB 3,130,000 VNM 147,984,950 OCB 27,206,500  
5 HPG 2,372,700 VCB 133,556,986 PLX 19,211,500  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HTN HTN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/02/2021 tại trụ sở công ty.
2 SHI SHI giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 20/07/2021.
3 HTI HTI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 30/07/2021.
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/07/2021. 
5 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/07/2021. 
6 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/07/2021.