HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

02/07/2021 15:36

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 18h00 ngày 02/07/2021 đến 18h00 ngày 04/07/2021. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.