Điểm tin giao dịch 07.07.2021

07/07/2021 17:22

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
7/7/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,388.55 33.76 2.49 26,596.17      
VN30 1,538.77 50.35 3.38 16,276.04      
VNMIDCAP 1,612.48 -1.45 -0.09 5,301.73      
VNSMALLCAP 1,347.46 0.58 0.04 1,777.63      
VN100 1,420.95 38.85 2.81 21,577.77      
VNALLSHARE 1,416.17 36.72 2.66 23,355.40      
VNXALLSHARE 2,275.91 53.18 2.39 28,032.55      
VNCOND 1,677.01 87.21 5.49 754.40      
VNCONS 828.45 25.64 3.19 1,375.20      
VNENE 573.57 5.82 1.03 375.54      
VNFIN 1,680.39 43.15 2.64 10,357.44      
VNHEAL 1,583.83 -10.23 -0.64 12.42      
VNIND 717.75 3.95 0.55 2,147.74      
VNIT 2,336.76 88.63 3.94 614.09      
VNMAT 2,606.44 75.52 2.98 3,315.14      
VNREAL 1,806.41 42.72 2.42 4,014.79      
VNUTI 769.64 14.00 1.85 296.50      
VNDIAMOND 1,843.71 63.70 3.58 8,518.14      
VNFINLEAD 2,270.62 64.34 2.92 10,070.62      
VNFINSELECT 2,208.96 56.33 2.62 10,338.96      
VNSI 2,274.77 62.12 2.81 9,820.57      
VNX50 2,513.11 70.07 2.87 20,751.50      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 733,801,300 24,505    
Thỏa thuận 51,385,160 2,091    
Tổng 785,186,460 26,596    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 53,640,803 ITD 7.00% CTG -19.48%    
2 HPG 42,616,300 MWG 6.97% HAR -7.00%    
3 TCB 39,404,560 LPB 6.96% HOT -6.97%    
4 MBB 31,887,800 CIG 6.96% ABS -6.90%    
5 CTG 27,043,900 DAH 6.95% ROS -6.84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
84,936,760 10.82% 38,813,160 4.94% 46,123,600
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
3,748 14.09% 1,881 7.07% 1,867
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 10,018,300 HPG 492,482,174 STB 64,207,200  
2 CTG 9,728,300 MBB 388,972,683 NVL 33,609,400  
3 MBB 9,479,300 CTG 376,987,940 VHM 33,183,363  
4 DXG 4,450,800 VHM 372,230,920 OCB 27,204,000  
5 VRE 4,386,000 VCB 305,524,530 PLX 19,616,800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 DCM DCM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 27/07/2021.
2 CHPG2103  CHPG2103 (chứng quyền HPG.VND.M.CA.T.2020.03) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
3 CMBB2101  CMBB2101 (chứng quyền MBB.VND.M.CA.T.2020.03) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
4 CMWG2101  CMWG2101 (chứng quyền MWG.VND.M.CA.T.2020.03) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
5 CPNJ2101  CPNJ2101 (chứng quyền PNJ.VND.M.CA.T.2020.02) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
6 CREE2101  CREE2101 (chứng quyền REE.VND.M.CA.T.2020.04) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
7 CTCB2102  CTCB2102 (chứng quyền TCB.VND.M.CA.T.2020.02) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
8 CVHM2102  CVHM2102 (chứng quyền VHM.VND.M.CA.T.2020.01) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
9 CVNM2102  CVNM2102 (chứng quyền VNM.VND.M.CA.T.2020.02) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
10 CVPB2101  CVPB2101 (chứng quyền VPB.VND.M.CA.T.2020.02) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.
11 CVRE2102  CVRE2102 (chứng quyền VRE.VND.M.CA.T.2020.01) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2021, ngày GD cuối cùng: 02/07/2021.