Điểm tin giao dịch 12.07.2021

12/07/2021 17:06

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/7/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,296.30 -50.84 -3.77 31,615.62      
VN30 1,443.10 -51.33 -3.43 20,312.05      
VNMIDCAP 1,512.14 -55.19 -3.52 5,643.66      
VNSMALLCAP 1,259.90 -57.28 -4.35 2,097.15      
VN100 1,330.48 -47.91 -3.48 25,955.71      
VNALLSHARE 1,325.90 -48.41 -3.52 28,052.86      
VNXALLSHARE 2,123.32 -82.79 -3.75 33,437.08      
VNCOND 1,708.62 -20.64 -1.19 1,274.68      
VNCONS 807.37 -4.16 -0.51 1,691.41      
VNENE 540.95 -3.60 -0.66 419.51      
VNFIN 1,559.02 -79.13 -4.83 12,138.66      
VNHEAL 1,495.64 -71.98 -4.59 29.51      
VNIND 682.48 -20.27 -2.88 2,306.52      
VNIT 2,229.51 -94.28 -4.06 751.44      
VNMAT 2,347.36 -122.63 -4.96 4,905.89      
VNREAL 1,660.91 -52.42 -3.06 4,054.99      
VNUTI 729.90 -29.11 -3.84 354.41      
VNDIAMOND 1,771.53 -67.75 -3.68 11,071.54      
VNFINLEAD 2,099.54 -107.20 -4.86 11,918.62      
VNFINSELECT 2,048.65 -100.05 -4.66 12,117.55      
VNSI 2,118.52 -78.46 -3.57 11,888.05      
VNX50 2,342.54 -88.92 -3.66 25,473.11      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 912,737,200 29,049    
Thỏa thuận 49,002,263 2,566    
Tổng 961,739,463 31,616    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 76,226,700 ABS 6.80% MBB -28.79%    
2 TCB 70,040,400 L10 6.31% HOT -7.00%    
3 STB 62,668,700 MDG 5.94% TTF -7.00%    
4 MBB 34,721,800 SJS 5.63% VDS -7.00%    
5 CTG 28,087,400 HU3 5.56% PTL -7.00%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
82,566,400 8.59% 39,009,600 4.06% 43,556,800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
3,362 10.63% 1,961 6.20% 1,401
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 STB 13,811,400 MWG 812,818,210 STB 79,875,700  
2 HPG 13,759,300 HPG 611,806,075 VHM 35,707,163  
3 SSI 4,580,200 STB 379,069,665 OCB 27,095,600  
4 MWG 4,305,200 VHM 285,328,300 NVL 26,584,100  
5 TCB 4,203,800 VCB 282,001,850 KBC 20,272,400  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CMV CMV niêm yết và giao dịch bổ sung 4.359.477 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE ngày 12/07/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/06/2021.
2 VPB VPB giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành tăng vốn, dự kiến lấy ý kiến cổ đông tháng 07/2021.
3 VJC11912 VJC11912 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 26/07/2021.
4 MBB MBB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:35 (số lượng dự kiến: 979.564.905 cp).
5 NVL NVL nhận quyết định niêm yết bổ sung 85.914.534 cp (phát hành cổ phiếu tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2021.
6 ACB ACB nhận quyết định niêm yết bổ sung 540.389.615 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2021.
7 VCI VCI nhận quyết định niêm yết bổ sung 166.500.00 cp (phát hành trả cổ tức tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2021.
8 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 8.100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2021. 
9 FUEMAV30 FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2021.