Điểm tin giao dịch 13.07.2021

13/07/2021 17:47

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/7/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,297.54 1.24 0.10 15,915.32      
VN30 1,440.87 -2.23 -0.15 9,003.98      
VNMIDCAP 1,533.03 20.89 1.38 3,239.28      
VNSMALLCAP 1,274.17 14.27 1.13 1,586.03      
VN100 1,332.14 1.66 0.12 12,243.26      
VNALLSHARE 1,328.26 2.36 0.18 13,829.29      
VNXALLSHARE 2,129.36 6.04 0.28 16,993.71      
VNCOND 1,690.42 -18.20 -1.07 480.24      
VNCONS 790.95 -16.42 -2.03 891.69      
VNENE 554.05 13.10 2.42 200.50      
VNFIN 1,560.35 1.33 0.09 5,664.06      
VNHEAL 1,511.45 15.81 1.06 49.79      
VNIND 689.02 6.54 0.96 1,553.02      
VNIT 2,250.79 21.28 0.95 292.03      
VNMAT 2,382.98 35.62 1.52 2,042.62      
VNREAL 1,667.29 6.38 0.38 2,362.26      
VNUTI 752.20 22.30 3.06 188.60      
VNDIAMOND 1,765.00 -6.53 -0.37 5,071.87      
VNFINLEAD 2,104.02 4.48 0.21 5,498.56      
VNFINSELECT 2,049.19 0.54 0.03 5,652.97      
VNSI 2,121.42 2.90 0.14 5,814.26      
VNX50 2,343.85 1.31 0.06 11,877.71      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 500,178,900 14,288    
Thỏa thuận 39,422,446 1,627    
Tổng 539,601,346 15,915    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 30,169,900 ABS 6.98% HOT -6.91%    
2 HPG 27,351,600 HQC 6.95% CEE -6.88%    
3 ROS 23,446,600 DAG 6.93% PGD -6.21%    
4 TCB 23,228,400 TTB 6.92% DAT -6.10%    
5 STB 18,521,600 TTF 6.91% SHI -5.87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
38,209,500 7.08% 35,863,200 6.65% 2,346,300
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,565 9.84% 1,777 11.17% -212
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 10,245,300 HPG 463,926,877 STB 79,080,600  
2 VCB 3,099,400 VCB 321,541,469 VHM 36,497,063  
3 STB 2,620,700 MWG 219,992,940 OCB 27,245,700  
4 TCB 2,600,000 VIC 194,886,423 NVL 26,721,200  
5 VNM 1,962,200 VHM 175,128,488 KBC 20,543,800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA0406 HCMA0406 hủy niêm yết trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 13/07/2021, ngày GD cuối cùng: 13/07/2021.
2 STK STK giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 02/08/2021.
3 NCT NCT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 12/08/2021.
4 TS4 TS4 bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 13/07/2020 do kết quả kinh doanh năm 2020 tiếp tục phát sinh âm.
5 FPT FPT nhận quyết định niêm yết bổ sung 118.354.395 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/07/2021.
6 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.900.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/07/2021. 
7 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/07/2021.