HOSE: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh room của mã chứng khoán EVG

19/07/2021 17:39

Sở GDCK Thành phố HCM thông báo công văn của VSD về điều chỉnh room của mã chứng khoán EVG như sau: