HOSE: Cập nhật thông tin VNX-Index chính thức áp dụng từ ngày 02/08/2021

02/08/2021 15:55

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index để chính thức áp dụng từ ngày 02/08/2021 như sau:

 

Stt

Cổ phiếu

Sàn

Tên công ty

Khối lượng lưu hành
tính chỉ số

1

ADC

HNX

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông

3,978,000

2

APS

HNX

 CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

           78,000,000

3

CTD

HOSE

CTCP Xây Dựng Coteccons

73,859,473

4

DGW

HOSE

CTCP Thế Giới Số

44,200,278

5

DHC

HOSE

CTCP Đông hải Bến Tre

69,994,728

6

FID

HNX

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

23,539,958

7

FTS

HOSE

CTCP Chứng khoán FPT

145,491,993

8

HDC

HOSE

CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu

83,143,874

9

HII

HOSE

CTCP An Tiến Industries

36,831,625

10

IDJ

HNX

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

73,512,976

11

KSB

HOSE

CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương

73,295,802

12

MBS

HNX

CTCP Chứng khoán MB

267,618,324

13

NDN

HNX

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

71,658,288

14

NHA

HOSE

Tổng CT Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

28,116,550

15

NVL

HOSE

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

1,473,605,619

16

PJT

HOSE

CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex

23,040,717

17

TCD

HOSE

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

87,209,152

18

TN1

HOSE

CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

33,836,923

19

VC3

HNX

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông

66,812,127

20

VID

HOSE

CTCP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông

35,510,789

21

VPG

HOSE

CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

43,119,688

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 19/07/2021 không thay đổi.