Điểm tin giao dịch 21.10.2021

21/10/2021 12:45

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20-10-2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,393.80 -1.53 -0.11 23,780.37      
VN30 1,505.03 -2.16 -0.14 9,799.41      
VNMIDCAP 1,748.96 3.44 0.20 6,668.99      
VNSMALLCAP 1,800.16 13.86 0.78 4,689.92      
VN100 1,414.35 -0.92 -0.07 16,468.40      
VNALLSHARE 1,436.32 -0.05 0.00 21,158.32      
VNXALLSHARE 2,370.70 -0.69 -0.03 24,119.86      
VNCOND 1,861.89 -0.68 -0.04 820.87      
VNCONS 907.51 4.51 0.50 1,602.03      
VNENE 660.44 -5.15 -0.77 439.90      
VNFIN 1,513.77 -2.88 -0.19 4,842.72      
VNHEAL 1,661.35 -6.34 -0.38 44.70      
VNIND 864.84 4.02 0.47 3,371.60      
VNIT 2,623.24 -27.08 -1.02 274.22      
VNMAT 3,100.15 2.12 0.07 4,588.38      
VNREAL 1,754.05 1.44 0.08 4,573.23      
VNUTI 915.82 2.31 0.25 592.61      
VNDIAMOND 1,900.66 0.57 0.03 3,990.91      
VNFINLEAD 2,025.97 -0.73 -0.04 4,545.59      
VNFINSELECT 2,034.91 -8.45 -0.41 4,279.80      
VNSI 2,217.85 -8.55 -0.38 4,450.71      
VNX50 2,500.89 -3.22 -0.13 13,213.14      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 804,215,000 22,203    
Thỏa thuận 41,675,585 1,577    
Tổng 845,890,585 23,780    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HQC 39,499,100 HQC 6.99% ADS -15.10%    
2 HPG 34,660,900 JVC 6.98% LCG -12.29%    
3 TCB 23,135,300 QBS 6.97% TGG -6.92%    
4 TTF 22,663,600 PLP 6.94% SII -6.82%    
5 ITA 17,254,000 MCG 6.94% DRH -6.77%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
35,160,394 4.16% 59,090,494 6.99% -23,930,100
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,471 6.19% 2,834 11.92% -1,363
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VNM 6,872,748 VNM 620,265,915 STB 70,457,300  
2 HPG 6,865,200 MWG 412,406,978 MBB 39,141,925  
3 NLG 4,789,500 HPG 389,443,700 TPB 27,939,600  
4 CTG 4,135,000 NLG 243,402,400 DCM 15,321,200  
5 STB 3,925,200 VHM 172,366,930 OCB 13,741,400  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 AGM AGM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường (trực tuyến) năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 18/11/2021 đến ngày 24/11/2021 tại trụ sở công ty.
2 CMX CMX niêm yết và giao dịch bổ sung 28.482.551 cp (chào bán cổ phiếu ra công chúng) tại HOSE ngày 20/10/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/10/2021.
3 SSI SSI niêm yết và giao dịch bổ sung 218.292.538 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 20/10/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/10/2021.
4 LCG LCG giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (số lượng dự kiến: 9.219.853 cp), thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 115.248.172:50.000.000 (số lượng dự kiến: 50.000.000 cp), với giá: 10.000 đ/cp.
5 VSC VSC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 18/11/2021.
6 ADS ADS giao dịch không hưởng quyền –  phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 561.389 : 200.000 (số lượng dự kiến: 10.000.000 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 29/10/2021 đến 12/11/2021.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/10/2021. 
8 FUEIP100 FUEIP100 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/10/2021. 
9 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/10/2021.