Điểm tin giao dịch 17.01.2022

17/01/2022 16:53

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/1/2022          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,452.84 -43.18 -2.89 31,244.55      
VN30 1,478.61 -44.96 -2.95 12,896.50      
VNMIDCAP 2,039.28 -105.16 -4.90 10,396.72      
VNSMALLCAP 1,995.00 -100.39 -4.79 4,052.75      
VN100 1,448.93 -52.02 -3.47 23,293.21      
VNALLSHARE 1,480.11 -54.82 -3.57 27,345.97      
VNXALLSHARE 2,463.16 -94.62 -3.70 32,053.95      
VNCOND 1,865.63 -48.79 -2.55 656.41      
VNCONS 880.25 -22.99 -2.55 1,770.01      
VNENE 690.93 -10.24 -1.46 730.43      
VNFIN 1,589.71 -52.29 -3.18 9,716.07      
VNHEAL 1,695.44 -32.62 -1.89 22.33      
VNIND 1,074.43 -58.81 -5.19 5,157.36      
VNIT 2,407.58 -69.19 -2.79 231.61      
VNMAT 2,516.47 -105.25 -4.01 3,465.93      
VNREAL 1,896.64 -81.00 -4.10 4,723.50      
VNUTI 955.03 -33.35 -3.37 862.93      
VNDIAMOND 1,876.91 -53.85 -2.79 5,506.73      
VNFINLEAD 2,122.98 -73.64 -3.35 9,141.36      
VNFINSELECT 2,145.32 -70.69 -3.19 9,716.07      
VNSI 2,190.45 -70.52 -3.12 6,764.39      
VNX50 2,504.32 -88.09 -3.40 18,718.19      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 926,487,900 29,199    
Thỏa thuận 60,612,339 2,046    
Tổng 987,100,239 31,245    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 44,840,800 FDC 6.96% EVG -28.31%    
2 HAG 44,239,900 KHG 6.91% SSB -7.43%    
3 HNG 39,538,000 BTT 6.67% SZC -7.00%    
4 SSI 32,346,300 UDC 6.67% HAI -7.00%    
5 POW 31,333,400 BBC 5.97% PAN -6.99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
45,193,400 4.58% 43,436,399 4.40% 1,757,001
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,797 5.75% 1,598 5.12% 199
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 ACB 17,800,000 ACB 588,290,000 CTG 62,619,353  
2 HPG 4,706,100 HPG 214,296,790 STB 37,466,330  
3 CTG 3,386,100 CTG 121,981,840 VHM 32,350,500  
4 STB 3,170,600 VCB 119,653,511 KDH 12,991,600  
5 DXG 2,751,700 KBC 119,581,380 KBC 9,182,600  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SSI SSI niêm yết và giao dịch bổ sung 5.000.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 17/01/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/02/2020.
2 SSI SSI niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 cp (ESOP hạn chế chuyển nhượng) tại HOSE ngày 17/01/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/05/2020.
3 EVG EVG giao dịch không hưởng quyền –  Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 (số lượng dự kiến: 5.250.000 cp), thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 1:1 (số lượng dự kiến: 105.000.000 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 26/01/2022 đến 11/02/2022.
4 ADS ADS niêm yết và giao dịch bổ sung 9.817.678 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 17/01/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/01/2022.
5 SSB SSB giao dịch không hưởng quyền – thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:12,2633 (số lượng dự kiến: 181.311.631 cp), với giá: 15.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 26/01/2022 đến 22/02/2022.
6 DVP DVP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 27/01/2022.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/01/2022. 
8 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/01/2022.