Quyết định của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm cán bộ

18/02/2022 15:52

Ngày 17/02/2022, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã ban hành Quyết định về việc: Bổ nhiệm Cán bộ, có nội dung như sau:

  • Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Phát triển sản phẩm và vận hành đối với Bà Ngô Thanh Tâm kể từ ngày 17/02/2022.
  • Chi tiết file đính kèm ./.
File đính kèm