HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

18/02/2022 13:26

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 09 giờ 00 ngày 19/02/2022 đến 20 giờ 00 ngày 20/02/2022. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.