Điểm tin giao dịch 17.03.2022

17/03/2022 16:56

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/3/2022          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,461.34 2.01 0.14 21,390.82      
VN30 1,469.92 -2.77 -0.19 6,480.32      
VNMIDCAP 2,152.32 2.94 0.14 8,990.34      
VNSMALLCAP 2,176.68 20.88 0.97 4,242.63      
VN100 1,463.36 -1.14 -0.08 15,470.65      
VNALLSHARE 1,507.51 0.32 0.02 19,713.28      
VNXALLSHARE 2,492.96 1.97 0.08 21,190.53      
VNCOND 2,002.40 7.16 0.36 747.26      
VNCONS 892.16 -9.44 -1.05 1,327.48      
VNENE 751.47 -8.21 -1.08 475.88      
VNFIN 1,635.59 0.86 0.05 3,585.74      
VNHEAL 1,864.22 -11.59 -0.62 50.58      
VNIND 1,137.21 2.73 0.24 3,487.69      
VNIT 2,509.44 27.17 1.09 460.32      
VNMAT 2,705.53 -22.94 -0.84 3,932.85      
VNREAL 1,806.88 10.45 0.58 5,349.86      
VNUTI 977.53 -8.82 -0.89 284.17      
VNDIAMOND 1,964.15 2.89 0.15 2,938.19      
VNFINLEAD 2,187.92 -0.13 -0.01 3,288.28      
VNFINSELECT 2,188.86 2.02 0.09 3,203.14      
VNSI 2,205.28 -4.17 -0.19 4,948.58      
VNX50 2,478.20 -1.41 -0.06 9,962.96      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 683,175,800 19,697    
Thỏa thuận 34,261,308 1,694    
Tổng 717,437,108 21,391    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 41,547,400 YEG 6.99% PTC -6.98%    
2 HQC 38,731,100 RDP 6.98% DCM -6.85%    
3 HAG 27,219,300 FDC 6.96% BFC -6.80%    
4 SCR 17,540,000 RIC 6.95% SJD -6.67%    
5 HPG 15,172,700 BBC 6.94% COM -6.36%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
34,278,600 4.78% 36,122,700 5.03% -1,844,100
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,548 7.24% 1,412 6.60% 136
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 LPB 5,432,200 FPT 308,411,220 STB 53,748,830  
2 CTG 4,367,400 CTG 142,828,005 CTG 36,897,666  
3 FPT 3,147,300 VNM 129,989,364 VHM 29,780,600  
4 HPG 2,352,800 VCB 126,332,320 VRE 14,160,500  
5 VND 2,158,300 DPM 124,263,560 KBC 13,940,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BCG BCG niêm yết và giao dịch bổ sung 7.200.214 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu hạn chế chuyển nhượng) tại HOSE ngày 17/03/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2021.
2 SBV SBV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 VMD VMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 PDN PDN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/04/2022.
5 PDN PDN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 06/04/2022.
6 ST8 ST8 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 28/04/2022 tại trụ sở công ty.
7 MIG MIG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 21/04/2022 tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
8 SC5 SC5 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 22/04/2022.
9 VIP VIP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2022 tại Hội trường tầng 7, tòa nhà Hàng hải liên minh, 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng.
10 ABR ABR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 18/04/2022.
11 ILB ILB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty.
12 SGT SGT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022.
13 MWG MWG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội từ 22/04/2022 đến 23/04/2022 tại Tòa nhà MWG, Lô T2 – 1.2, đường D1, khu công nghệ cao Tân Phú, Thủ Đức, TPHCM.
14 NVL NVL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội từ 19/04/2022.
15 DC4 DC4 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/04/2022 tại sảnh hội nghị Silver, TT sự kiện Aurora – 169 Thùy Vân, Phường 8, Vũng Tàu.
16 HHV HHV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 04/2022 tại trụ sở công ty.
17 HDG HDG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022.
18 NAF NAF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022 tại Vinh – Nghệ An.
19 CTR CTR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội từ 20/04/2022 đến 30/04/2022.
20 EMC EMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2022 tại  trụ sở công ty.
21 SJD SJD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, ngày thanh toán: 30/03/2022.
22 HDG HDG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 20/04/2022.
23 TGG TGG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/04/2022 tại TPHCM.
24 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/03/2022. 
25 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/03/2022.