Điểm tin giao dịch 22.03.2022

22/03/2022 17:04

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/3/2022          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,503.78 8.83 0.59 28,486.08      
VN30 1,513.40 10.73 0.71 7,954.62      
VNMIDCAP 2,214.95 19.81 0.90 12,258.83      
VNSMALLCAP 2,223.19 3.35 0.15 5,831.91      
VN100 1,507.11 11.62 0.78 20,213.45      
VNALLSHARE 1,551.35 11.05 0.72 26,045.36      
VNXALLSHARE 2,563.67 18.98 0.75 28,768.32      
VNCOND 2,048.82 6.56 0.32 844.17      
VNCONS 929.99 12.57 1.37 1,914.48      
VNENE 778.35 8.70 1.13 524.78      
VNFIN 1,661.99 13.13 0.80 5,088.24      
VNHEAL 1,885.88 8.99 0.48 92.55      
VNIND 1,164.58 1.21 0.10 6,304.58      
VNIT 2,606.93 15.73 0.61 294.59      
VNMAT 2,783.76 21.43 0.78 4,405.25      
VNREAL 1,898.94 12.83 0.68 6,133.04      
VNUTI 1,003.97 6.80 0.68 429.06      
VNDIAMOND 2,018.84 18.04 0.90 3,637.48      
VNFINLEAD 2,224.25 20.64 0.94 4,481.28      
VNFINSELECT 2,224.54 16.92 0.77 4,393.03      
VNSI 2,266.42 13.81 0.61 5,054.29      
VNX50 2,549.03 18.99 0.75 13,649.31      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 905,037,000 26,713    
Thỏa thuận 42,659,665 1,773    
Tổng 947,696,665 28,486    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 45,151,100 COM 6.99% DAT -6.91%    
2 HQC 35,494,000 CTF 6.97% DQC -6.88%    
3 FLC 35,368,400 NBB 6.97% PDN -6.70%    
4 ROS 26,306,500 DGC 6.97% CMG -6.44%    
5 STB 25,084,000 SII 6.96% TCD -5.42%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
37,383,700 3.94% 31,290,100 3.30% 6,093,600
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,760 6.18% 1,218 4.28% 542
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 STB 4,061,100 DGC 248,585,120 STB 68,511,030  
2 HPG 2,906,400 VNM 199,917,370 CTG 36,987,966  
3 GEX 2,800,200 VHM 169,557,650 VHM 30,227,800  
4 VNM 2,593,200 NVL 159,942,520 VRE 21,369,100  
5 VRE 2,393,800 STB 138,077,770 KBC 16,367,000  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 EIB EIB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/04/2022 tại TPHCM.
2 DHM DHM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/04/2022.
3 CSM CSM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022.
4 KDH KDH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022.
5 SHI SHI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
6 DRH DRH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 28/04/2022 tại TPHCM.
7 HDB HDB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 22/04/2022 tại nhà hát TPHCM – 07 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
8 MCP MCP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2022 tại số 18 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM.
9 HUB HUB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2022.
10 SVT SVT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2022 tại 252 Lạc Long Quân, phường 10, Quận 11, TPHCM.
11 VTO VTO giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 20/04/2022 tại tòa nhà Vitaco, 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.
12 GSP GSP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022.
13 GMD GMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2022.
14 CII CII đăng ký bán lại 9.000.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 22/03/2022 đến 20/04/2022.
15 FLC FLC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
16 TNA TNA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào quý 02/2022.
17 APH APH niêm yết và giao dịch bổ sung 48.776.826 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 22/03/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/03/2022.