Thông báo Tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế tuân thủ – Hội sở – tháng 3/2022

28/03/2022 14:10

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Triển khai các hoạt động pháp chế và tuân thủ của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán.
1. Hỗ trợ thiết lập nền tảng hoạt động

Đóng góp ý kiến cho Trưởng phòng trong việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, cập nhật các quy trình, quy chế, quy định nghiệp vụ, sổ tay, hướng dẫn, mẫu biểu, bao gồm hệ thống văn bản và hệ thống quản trị trên nền tảng số của Phòng Pháp chế Tuân thủ

2. Thực hiện các công việc sau:

–       Pháp chế: Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin pháp luật; Thẩm định Điều lệ, quy trình, quy chế, quy định nội bộ; Thẩm định pháp lý đối với SPDV, giao dịch, hợp đồng; Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề khác của Công ty liên quan đến yếu tố pháp lý

–       Tuân thủ: Công bố thông tin; Cập nhật, bổ sung GPKD; Báo cáo chứng chỉ hành nghề; Giám sát tuân thủ

3. Nghiên cứu, tổng hợp, cải tiến hoạt động hành chính, đề xuất trình Trưởng phòng xem xét, phê duyệt
4. Báo cáo

–      Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Trưởng phòng;

–      Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của phòng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

5. Thực hiện các công việc khác được giao

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
Chuyên ngành: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế, thương mại
Chứng chỉ: Ưu tiên Chứng chỉ Luật sư, Chứng chỉ Hành nghề chứng khoán

  Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế và/hoặc tuân thủ
 • Ưu tiên có kinh nghiệm ở các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán

  Kiến thức:

 • Có kiến thức chuyên sâu về Luật Kinh tế, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các lĩnh vực pháp luật khác tại Việt Nam và quốc tế
 • Ưu tiên kiến thức về tài chính, chứng khoán

  Yêu cầu khác:

 • Trung thực, tin cậy
 • Khéo léo, nhanh nhẹn trong giao tiếp
 • Thân thiện, hòa đồng
 • Có trách nhiệm, tận tâm với công việc

 Kỹ năng:

 • Kỹ năng tìm kiếm thông tin, phân tích, tổng hợp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập