Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu VNM (29/03/2022) – Khuyến nghị: Mua [+24%]

29/03/2022 13:16

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
VNM là công ty sữa lớn nhất Việt Nam với thị phần khoảng 55% toàn ngành. Tính đến cuối năm 2021, VNM sở hữu 12 trang trại chuẩn GLOBAL G.A.P với tổng đàn hơn 160.000 con, đưa VNM trở thành đơn vị tiên phong trong ngành chăn nuôi bò sữa. VNM hiện quản lý vận hành 13 nhà máy sữa đạt chứng nhận FSSC 22000. VNM đã phát triển hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với gần 250.000 điểm bán lẻ. Sản phẩm của VNM được xuất khẩu trực tiếp đến 57 quốc gia trên thế giới. Với triển vọng kinh doanh dài hạn của VNM, chúng tôi đưa ra đánh giá KHẢ QUAN đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu VNM, với mức định giá hợp lý là 91.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 24% so với giá thị trường.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.