Điểm tin giao dịch 31.03.2022

31/03/2022 16:55

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
31/3/2022          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,492.15 1.64 0.11 21,803.86      
VN30 1,508.53 8.30 0.55 6,453.28      
VNMIDCAP 2,197.95 -10.84 -0.49 9,599.08      
VNSMALLCAP 2,211.95 -26.87 -1.20 4,082.20      
VN100 1,499.71 3.45 0.23 16,052.36      
VNALLSHARE 1,543.71 1.43 0.09 20,134.57      
VNXALLSHARE 2,551.53 2.00 0.08 22,570.46      
VNCOND 2,180.77 16.02 0.74 969.00      
VNCONS 946.05 11.24 1.20 2,166.18      
VNENE 744.76 -8.98 -1.19 414.27      
VNFIN 1,640.43 2.60 0.16 4,380.60      
VNHEAL 1,981.10 16.88 0.86 65.19      
VNIND 1,151.70 -2.57 -0.22 3,761.60      
VNIT 2,903.54 20.58 0.71 550.68      
VNMAT 2,704.84 -36.31 -1.32 3,959.17      
VNREAL 1,857.18 0.66 0.04 3,565.31      
VNUTI 990.47 -3.59 -0.36 284.02      
VNDIAMOND 2,108.21 19.56 0.94 4,103.75      
VNFINLEAD 2,184.09 4.68 0.21 3,985.75      
VNFINSELECT 2,200.22 5.12 0.23 3,982.17      
VNSI 2,285.55 19.16 0.85 4,369.39      
VNX50 2,536.90 9.79 0.39 10,965.10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 633,286,300 20,004    
Thỏa thuận 51,253,020 1,800    
Tổng 684,539,320 21,804    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HQC 25,325,400 PDN 6.99% ROS -6.98%    
2 EIB 25,280,200 TIP 6.98% JVC -6.98%    
3 HAG 21,003,300 TNC 6.94% HQC -6.95%    
4 MBB 19,204,300 VGC 6.93% HAI -6.95%    
5 HPG 19,047,300 OGC 6.93% AMD -6.94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
26,425,600 3.86% 25,867,800 3.78% 557,800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,285 5.89% 947 4.34% 338
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 3,668,600 VNM 244,621,160 STB 66,433,630  
2 VNM 3,086,500 DGC 225,064,800 VHM 27,305,600  
3 MBB 2,768,300 HPG 166,017,430 CTG 24,545,866  
4 VHM 2,141,700 VHM 161,576,320 VRE 17,421,700  
5 VRE 1,632,600 MBB 96,603,005 KBC 14,767,900  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 KPF KPF niêm yết và giao dịch bổ sung 36.913.621 cp (phát hành riêng lẻ và cổ đông hiện hữu từ chối mua) tại HOSE ngày 31/03/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/05/2021.
2 SMA SMA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2022 tại tầng 9, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3 SSI SSI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 07/05/2022 bằng hình thức trực tuyến.
4 TNI TNI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2022.
5 DTA DTA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
6 HSL HSL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 29/04/2022 tại Văn phòng chính phủ – nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
7 BHN BHN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty.
8 TMS TMS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/04/2022 tại Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
9 VSI VSI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2022 tại tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, TPHCM.
10 APC APC bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 31/03/2022 do lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2021 phát sinh âm.
11 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/03/2022. 
12 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/03/2022.