Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm cán bộ

27/04/2022 15:40

Ngày 27/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Asean đã ban hành Quyết định về việc miễn nhiệm Cán bộ, có nội dung như sau:

Miễn nhiệm chức danh: Phó Tổng giám đốc Phát triển sản phẩm và Vận hành đối với bà Ngô Thanh Tâm kể từ ngày 27/04/2022.

Chi tiết file đính kèm./.