Điểm tin giao dịch 12.05.2022

12/05/2022 16:50

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12-05-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,238.84 -62.69 -4.82 15,775.88      
VN30 1,279.76 -70.06 -5.19 7,308.06      
VNMIDCAP 1,658.73 -93.04 -5.31 5,508.49      
VNSMALLCAP 1,604.39 -90.44 -5.34 2,072.57      
VN100 1,229.90 -67.48 -5.20 12,816.54      
VNALLSHARE 1,252.04 -68.85 -5.21 14,889.12      
VNXALLSHARE 2,034.78 -113.50 -5.28 16,358.83      
VNCOND 1,944.14 -102.08 -4.99 631.00      
VNCONS 801.38 -45.61 -5.38 1,486.64      
VNENE 499.21 -36.34 -6.79 271.24      
VNFIN 1,289.55 -82.02 -5.98 4,279.46      
VNHEAL 1,626.05 -49.85 -2.97 37.34      
VNIND 853.03 -43.60 -4.86 3,018.28      
VNIT 2,560.69 -169.39 -6.20 518.01      
VNMAT 2,125.11 -130.30 -5.78 2,151.97      
VNREAL 1,589.65 -58.30 -3.54 2,198.89      
VNUTI 879.39 -44.20 -4.79 286.98      
VNDIAMOND 1,818.59 -110.79 -5.74 3,926.74      
VNFINLEAD 1,676.41 -117.22 -6.54 3,946.14      
VNFINSELECT 1,720.01 -109.40 -5.98 4,279.46      
VNSI 1,900.64 -101.57 -5.07 3,796.35      
VNX50 2,070.94 -118.65 -5.42 10,734.93      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 516,642,600 14,003    
Thỏa thuận 41,249,702 1,773    
Tổng 557,892,302 15,776    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 28,149,600 MDG 6.93% FIR -28.40%    
2 STB 26,414,900 PNC 6.85% ASP -7.00%    
3 VPB 17,944,700 TCR 6.70% KMR -7.00%    
4 SSI 16,144,500 VMD 6.59% CMX -7.00%    
5 MBB 14,225,800 EMC 6.43% CTR -7.00%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
35,108,800 6.29% 45,154,506 8.09% -10,045,706
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,604 10.17% 1,711 10.85% -108
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 9,154,800 REE 618,440,120 STB 68,731,330  
2 MBB 7,627,200 FPT 362,795,600 DXG 25,078,700  
3 REE 6,250,200 HPG 359,623,177 GEX 19,629,380  
4 FPT 3,328,400 MBB 224,232,610 NLG 17,680,985  
5 STB 3,156,000 VNM 150,548,707 VPB 17,030,775  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PMG PMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2022 tại lô 4 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam.
2 YEG YEG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 15/06/2022 tại 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
3 DCL DCL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 FIT FIT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 13/06/2022 tại tầng 5 Time Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
5 TSC TSC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 14/06/2022 tại tầng 5 Time Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
6 PGI PGI niêm yết và giao dịch bổ sung 22.179.023 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 12/05/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/05/2022.
7 HAI HAI bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 12/05/2022 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
8 FIR FIR giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:14,999 (số lượng dự kiến: 4.055.946 cp), thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 13.519.932 cp), với giá 15.000 đ/cp.
9 FLC FLC chuyển từ diện cảnh báo sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 12/05/2022 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 3.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/05/2022.