Điểm tin giao dịch 18.05.2022

18/05/2022 17:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18-05-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,240.76 12.39 1.01 13,840.50      
VN30 1,286.41 6.86 0.54 5,980.23      
VNMIDCAP 1,659.00 32.95 2.03 5,286.62      
VNSMALLCAP 1,599.80 20.89 1.32 1,748.24      
VN100 1,234.30 11.58 0.95 11,266.85      
VNALLSHARE 1,255.84 12.17 0.98 13,015.09      
VNXALLSHARE 2,038.48 17.50 0.87 14,605.51      
VNCOND 1,935.75 17.68 0.92 450.79      
VNCONS 811.15 23.60 3.00 1,221.90      
VNENE 528.47 1.73 0.33 267.29      
VNFIN 1,302.35 13.69 1.06 4,391.03      
VNHEAL 1,631.47 28.62 1.79 27.26      
VNIND 845.50 10.69 1.28 2,241.33      
VNIT 2,610.52 -34.57 -1.31 262.24      
VNMAT 2,111.17 20.92 1.00 1,741.57      
VNREAL 1,576.88 3.12 0.20 2,113.92      
VNUTI 888.21 15.93 1.83 288.86      
VNDIAMOND 1,814.43 5.34 0.30 2,330.04      
VNFINLEAD 1,701.14 27.32 1.63 4,015.91      
VNFINSELECT 1,737.09 18.27 1.06 4,391.03      
VNSI 1,949.42 0.02 0.00 3,300.69      
VNX50 2,074.85 16.63 0.81 9,382.80      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 514,538,800 12,967    
Thỏa thuận 51,824,765 873    
Tổng 566,363,565 13,841    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 29,800,300 BCM 7.00% HU1 -6.92%    
2 HNG 28,839,100 DCM 6.99% COM -6.78%    
3 SSI 24,752,200 TVS 6.97% OGC -6.76%    
4 HPG 17,845,900 BTT 6.96% DTT -6.72%    
5 HAG 13,183,700 DIG 6.95% SFC -6.60%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
51,194,500 9.04% 53,666,420 9.48% -2,471,920
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,716 12.40% 1,537 11.11% 178
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 10,276,100 HPG 392,617,285 STB 56,560,830  
2 STB 10,125,400 VRE 227,677,671 DXG 24,797,400  
3 VRE 8,390,420 SSI 226,389,665 GEX 21,142,180  
4 SSI 7,761,400 STB 219,667,215 CTG 19,856,707  
5 DXG 3,415,500 VHM 167,564,110 NLG 17,786,885  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 DPR DPR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2022 tại trụ sở công ty.
2 KBC KBC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 TCT TCT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/06/2022 tại trụ sở công ty.
4 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/05/2022. 
5 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/05/2022. 
6 FUEVN100  FUEVN100 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/05/2022.