Điểm tin giao dịch 19.05.2022

19/05/2022 17:09

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19-05-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,241.64 0.88 0.07 12,794.90      
VN30 1,283.55 -2.86 -0.22 5,207.64      
VNMIDCAP 1,665.79 6.79 0.41 5,175.74      
VNSMALLCAP 1,593.64 -6.16 -0.39 1,662.48      
VN100 1,233.78 -0.52 -0.04 10,383.38      
VNALLSHARE 1,254.95 -0.89 -0.07 12,045.86      
VNXALLSHARE 2,037.86 -0.62 -0.03 13,746.57      
VNCOND 1,927.05 -8.70 -0.45 424.82      
VNCONS 829.39 18.24 2.25 1,077.18      
VNENE 540.60 12.13 2.30 358.07      
VNFIN 1,294.87 -7.48 -0.57 3,637.58      
VNHEAL 1,618.19 -13.28 -0.81 68.93      
VNIND 849.16 3.66 0.43 2,058.65      
VNIT 2,590.46 -20.06 -0.77 332.96      
VNMAT 2,100.57 -10.60 -0.50 1,737.50      
VNREAL 1,573.28 -3.60 -0.23 2,002.23      
VNUTI 894.24 6.03 0.68 338.63      
VNDIAMOND 1,812.09 -2.34 -0.13 2,073.90      
VNFINLEAD 1,692.57 -8.57 -0.50 3,223.41      
VNFINSELECT 1,727.10 -9.99 -0.58 3,637.58      
VNSI 1,941.70 -7.72 -0.40 3,013.69      
VNX50 2,073.98 -0.87 -0.04 8,664.67      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 459,858,400 11,627    
Thỏa thuận 36,874,280 1,167    
Tổng 496,732,680 12,795    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 24,451,600 UDC 7.00% OGC -6.87%    
2 SSI 19,289,300 VGC 6.99% TTE -6.86%    
3 SHB 18,992,600 MSN 6.98% DXV -6.25%    
4 HPG 16,876,000 SGT 6.93% CRC -6.23%    
5 POW 12,482,900 BSI 6.90% TCR -5.83%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
41,958,585 8.45% 48,411,185 9.75% -6,452,600
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,589 12.42% 1,715 13.40% -126
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 10,461,400 HPG 392,199,050 STB 56,898,030  
2 DXG 8,797,200 FPT 277,572,900 DXG 25,215,200  
3 ACB 7,133,750 DXG 224,782,115 GEX 22,054,580  
4 STB 6,938,200 ACB 220,789,563 CTG 18,552,707  
5 SSI 6,187,500 SSI 175,556,880 NLG 17,787,685  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BKG BKG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 21/06/2022.
2 GMC GMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/06/2022.
3 CMV CMV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/06/2022 tại khu 2 nhà khách Minh Hải, số 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau.
4 SMC SMC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 03/06/2022.
5 VIX VIX niêm yết và giao dịch bổ sung 271.661.082 cp (phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 19/05/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/05/2022.
6 ORS ORS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 05 hoặc tháng 06/2022 tại trụ sở công ty.
7 SCS SCS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 08/06/2022.
8 EVF EVF giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 06/06/2022 đến 16/06/2022.
9 SJF SJF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2022 tại tầng 7 tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
10 OGC OGC bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 19/05/2022 do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021.
11 BKG BKG nhận quyết định niêm yết bổ sung 30.000.000 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/05/2022.
12 VND VND nhận quyết định niêm yết bổ sung 782.899.322 cp (phát hành tăng vốn và phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/05/2022.
13 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/05/2022. 
14 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/05/2022. 
15 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 5.800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/05/2022.