Điểm tin giao dịch 20.05.2022

20/05/2022 17:04

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20-05-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,240.71 -0.93 -0.07 12,460.05      
VN30 1,282.51 -1.04 -0.08 4,242.84      
VNMIDCAP 1,677.28 11.49 0.69 5,326.44      
VNSMALLCAP 1,607.42 13.78 0.86 1,962.47      
VN100 1,235.46 1.68 0.14 9,569.28      
VNALLSHARE 1,257.42 2.47 0.20 11,531.75      
VNXALLSHARE 2,041.69 3.83 0.19 13,098.26      
VNCOND 1,951.66 24.61 1.28 475.44      
VNCONS 816.59 -12.80 -1.54 898.19      
VNENE 539.92 -0.68 -0.13 265.86      
VNFIN 1,297.66 2.79 0.22 3,244.88      
VNHEAL 1,649.68 31.49 1.95 23.88      
VNIND 857.40 8.24 0.97 2,425.50      
VNIT 2,607.36 16.90 0.65 213.62      
VNMAT 2,111.43 10.86 0.52 1,856.21      
VNREAL 1,575.88 2.60 0.17 1,895.34      
VNUTI 890.19 -4.05 -0.45 225.90      
VNDIAMOND 1,828.20 16.11 0.89 1,877.86      
VNFINLEAD 1,693.56 0.99 0.06 2,901.86      
VNFINSELECT 1,730.83 3.73 0.22 3,244.88      
VNSI 1,947.31 5.61 0.29 2,658.50      
VNX50 2,073.10 -0.88 -0.04 7,585.96      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 465,793,600 11,527    
Thỏa thuận 38,897,937 934    
Tổng 504,691,537 12,460    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 20,467,100 TVS 7.00% EMC -7.00%    
2 SSI 16,547,700 CKG 6.99% LCM -6.68%    
3 STB 14,328,800 PET 6.95% TMP -6.53%    
4 HPG 13,929,400 CII 6.94% PDN -6.15%    
5 GEX 13,138,400 HAX 6.88% BRC -5.96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
29,979,800 5.94% 43,278,600 8.58% -13,298,800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
904 7.25% 1,325 10.63% -421
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SSI 5,336,100 HPG 188,599,905 STB 55,504,830  
2 HPG 5,011,400 DPM 163,052,220 DXG 25,821,700  
3 DPM 2,945,500 SSI 153,403,350 GEX 21,061,880  
4 STB 2,189,000 MSN 108,010,770 DPM 18,780,100  
5 SHB 1,915,100 VIC 92,666,110 CTG 18,366,207  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 TAC TAC hủy niêm yết 33.879.648 cp tại HOSE (do tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng), ngày hủy niêm yết: 20/05/2022, ngày GD cuối cùng: 19/05/2022.
2 L10 L10 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/06/2022 tại tầng 16 tòa nhà Lilama 10, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3 PLP PLP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2022.
4 AST AST giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
5 ADG ADG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/06/2022.
6 TLG TLG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 03/06/2022.