Điểm tin giao dịch 23.05.2022

23/05/2022 17:03

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
23-05-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,218.81 -21.90 -1.77 13,332.64      
VN30 1,255.35 -27.16 -2.12 5,148.06      
VNMIDCAP 1,645.77 -31.51 -1.88 5,256.13      
VNSMALLCAP 1,588.41 -19.01 -1.18 1,967.28      
VN100 1,210.34 -25.12 -2.03 10,404.18      
VNALLSHARE 1,232.75 -24.67 -1.96 12,371.47      
VNXALLSHARE 2,001.73 -39.96 -1.96 14,169.02      
VNCOND 1,918.44 -33.22 -1.70 441.99      
VNCONS 802.23 -14.36 -1.76 1,188.19      
VNENE 544.79 4.87 0.90 262.75      
VNFIN 1,260.06 -37.60 -2.90 3,966.48      
VNHEAL 1,635.77 -13.91 -0.84 11.02      
VNIND 841.29 -16.11 -1.88 2,402.76      
VNIT 2,581.63 -25.73 -0.99 216.41      
VNMAT 2,075.69 -35.74 -1.69 1,637.66      
VNREAL 1,559.80 -16.08 -1.02 1,970.13      
VNUTI 881.72 -8.47 -0.95 268.87      
VNDIAMOND 1,788.22 -39.98 -2.19 1,788.17      
VNFINLEAD 1,633.84 -59.72 -3.53 3,583.17      
VNFINSELECT 1,680.68 -50.15 -2.90 3,966.48      
VNSI 1,906.79 -40.52 -2.08 3,211.33      
VNX50 2,029.77 -43.33 -2.09 8,445.28      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 488,979,100 12,035    
Thỏa thuận 68,447,353 1,297    
Tổng 557,426,453 13,333    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 31,781,900 IDI 6.96% HDC -6.97%    
2 SSI 30,852,999 NBB 6.34% DIG -6.96%    
3 HNG 25,873,800 COM 6.25% HCM -6.93%    
4 SHB 19,167,600 EMC 6.19% CVT -6.92%    
5 HQC 16,961,100 ABT 4.69% SMA -6.92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
32,633,200 5.85% 42,666,746 7.65% -10,033,546
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
934 7.00% 1,370 10.27% -436
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SSI 7,289,799 SSI 198,134,947 STB 55,373,030  
2 STB 3,612,000 MWG 170,555,660 DXG 25,799,100  
3 VND 2,963,000 DPM 106,150,570 GEX 20,764,980  
4 DCM 2,923,700 VIC 99,801,840 DPM 19,583,900  
5 VCI 2,322,600 DCM 98,154,465 CTG 17,535,107  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 LDG LDG niêm yết và giao dịch bổ sung 1.961.000 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 23/05/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2019.
2 AAA AAA niêm yết và giao dịch bổ sung 358 cp (phát hành ra công chúng) tại HOSE ngày 23/05/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021.
3 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/06/2022 tại khách sạn New World SaiGon.
4 UDC UDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/06/2022 tại trụ sở công ty.
5 VFG VFG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 14/06/2022.
6 SVD SVD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2022.
7 CTS CTS niêm yết và giao dịch bổ sung 8.510.235 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 23/05/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/05/2022.
8 D2D D2D giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, ngày thanh toán: 02/06/2022.
9 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/05/2022. 
10 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/05/2022. 
11 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/05/2022.