Điểm tin giao dịch 06.06.2022

06/06/2022 17:17

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,290.01 2.03 0.16 16,942.09      
VN30 1,327.04 -0.36 -0.03 5,881.97      
VNMIDCAP 1,740.20 -10.51 -0.60 7,145.99      
VNSMALLCAP 1,658.77 -22.26 -1.32 2,707.07      
VN100 1,279.29 -2.48 -0.19 13,027.96      
VNALLSHARE 1,301.66 -3.76 -0.29 15,735.03      
VNXALLSHARE 2,104.26 -8.97 -0.42 17,282.02      
VNCOND 2,236.83 18.39 0.83 1,035.51      
VNCONS 893.06 12.67 1.44 1,737.46      
VNENE 602.61 3.89 0.65 471.32      
VNFIN 1,313.83 -6.91 -0.52 3,112.79      
VNHEAL 1,684.93 -3.59 -0.21 23.71      
VNIND 890.96 -10.45 -1.16 3,239.04      
VNIT 3,017.78 -23.28 -0.77 473.31      
VNMAT 2,027.48 -0.99 -0.05 2,212.72      
VNREAL 1,586.36 -16.04 -1.00 2,281.74      
VNUTI 1,016.71 30.02 3.04 1,140.51      
VNDIAMOND 2,024.12 -1.21 -0.06 2,936.72      
VNFINLEAD 1,707.94 -14.60 -0.85 2,751.87      
VNFINSELECT 1,752.39 -9.21 -0.52 3,112.79      
VNSI 2,033.57 -5.86 -0.29 3,583.14      
VNX50 2,130.83 -5.95 -0.28 9,651.62      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 541,562,900 15,299    
Thỏa thuận 48,321,969 1,643    
Tổng 589,884,869 16,942    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 24,932,300 CSM 6.97% PGI -7.94%    
2 STB 20,951,400 PC1 6.91% DXG -7.00%    
3 DXG 19,792,500 NT2 6.81% DIG -6.99%    
4 SHB 19,510,060 YEG 6.78% SJF -6.99%    
5 HPG 17,769,400 COM 6.74% ABR -6.99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
46,006,440 7.80% 48,698,442 8.26% -2,692,002
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2,079 12.27% 2,024 11.95% 54
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 DCM 6,617,600 DPM 412,242,620 STB 54,394,530  
2 STB 6,444,000 GAS 404,897,120 CTG 27,554,907  
3 DXG 6,230,000 DCM 282,942,045 DPM 24,266,500  
4 DPM 6,173,400 MSN 259,093,236 DCM 23,975,500  
5 HPG 5,386,900 PNJ 208,985,190 DXG 19,435,000  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 KSB KSB niêm yết và giao dịch bổ sung 2.500.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 06/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/12/2020.
2 PGI PGI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 24/06/2022.
3 TV2 TV2 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 HAH HAH niêm yết và giao dịch bổ sung 19.513.066 cp (phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 06/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/05/2022.
5 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/06/2022. 
6 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/06/2022.