Điểm tin giao dịch 07.06.2022

07/06/2022 16:57

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,291.35 1.34 0.10 17,834.97      
VN30 1,324.37 -2.67 -0.20 6,425.89      
VNMIDCAP 1,739.95 -0.25 -0.01 7,399.88      
VNSMALLCAP 1,660.35 1.58 0.10 2,768.87      
VN100 1,277.33 -1.96 -0.15 13,825.77      
VNALLSHARE 1,299.93 -1.73 -0.13 16,594.63      
VNXALLSHARE 2,100.17 -4.09 -0.19 19,714.16      
VNCOND 2,244.57 7.74 0.35 888.35      
VNCONS 906.45 13.39 1.50 1,762.50      
VNENE 626.84 24.23 4.02 463.39      
VNFIN 1,303.37 -10.46 -0.80 3,437.48      
VNHEAL 1,732.72 47.79 2.84 44.14      
VNIND 897.45 6.49 0.73 3,327.06      
VNIT 3,079.47 61.69 2.04 778.67      
VNMAT 2,010.21 -17.27 -0.85 2,353.47      
VNREAL 1,568.70 -17.66 -1.11 2,436.68      
VNUTI 1,044.10 27.39 2.69 1,095.82      
VNDIAMOND 2,041.20 17.08 0.84 2,741.36      
VNFINLEAD 1,693.63 -14.31 -0.84 2,997.10      
VNFINSELECT 1,738.44 -13.95 -0.80 3,437.48      
VNSI 2,031.51 -2.06 -0.10 4,131.71      
VNX50 2,127.14 -3.69 -0.17 10,872.28      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 625,987,600 16,460    
Thỏa thuận 44,877,894 1,375    
Tổng 670,865,494 17,835    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 38,045,400 YBM 6.99% MSH -29.24%    
2 DXG 20,238,500 HDG 6.99% FRT -28.97%    
3 HPG 19,546,400 MIG 6.97% TCM -7.63%    
4 SHB 19,478,800 TV2 6.95% VPG -7.50%    
5 SSI 18,575,400 TTA 6.93% QBS -7.00%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
45,003,000 6.71% 39,207,915 5.84% 5,795,085
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,758 9.86% 1,598 8.96% 160
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 DCM 4,868,700 FPT 512,332,190 STB 52,827,130  
2 DXG 4,720,400 DPM 221,599,870 CTG 28,231,407  
3 FPT 4,237,700 DCM 206,004,500 DPM 24,539,600  
4 DPM 3,338,100 MSN 177,356,520 DCM 22,357,400  
5 STB 3,325,800 GAS 166,662,610 NLG 18,885,885  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 MSN MSN niêm yết và giao dịch bổ sung 5.851.446 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 07/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/06/2021.
2 SVI SVI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, ngày thanh toán:22/06/2022.
3 EVE EVE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 17/06/2022.
4 BMC BMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
5 FRT FRT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt  với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 22/06/2022; và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 39.490.896 cp).
6 VPG VPG giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 7.290.793 cp).
7 TCM TCM giao dịch không hưởng quyền – Phát hành cổ tức do thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 10.689.053 cp).
8 MWG MWG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 17/06/2022.
9 MSH MSH giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 25.004.700 cp).
10 OGC OGC giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông ngày 13/06/2022 tại văn phòng công ty.
11 PTC PTC nhận quyết định niêm yết bổ sung 14.307.325 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/06/2022.
12 PVD PVD nhận quyết định niêm yết bổ sung 84.221.021 cp (phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/06/2022.
13 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/06/2022. 
14 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/06/2022.