Điểm tin giao dịch 08.06.2022

08/06/2022 17:01

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,307.91 16.56 1.28 16,756.74      
VN30 1,342.03 17.66 1.33 6,558.40      
VNMIDCAP 1,786.04 46.09 2.65 6,755.43      
VNSMALLCAP 1,699.72 39.37 2.37 2,609.67      
VN100 1,299.04 21.71 1.70 13,313.82      
VNALLSHARE 1,322.76 22.83 1.76 15,923.50      
VNXALLSHARE 2,139.46 39.29 1.87 17,655.78      
VNCOND 2,260.46 15.89 0.71 966.61      
VNCONS 915.19 8.74 0.96 1,569.89      
VNENE 634.38 7.54 1.20 731.52      
VNFIN 1,342.71 39.34 3.02 4,124.18      
VNHEAL 1,749.27 16.55 0.96 119.84      
VNIND 913.81 16.36 1.82 2,647.41      
VNIT 3,080.22 0.75 0.02 628.05      
VNMAT 2,017.77 7.56 0.38 2,447.10      
VNREAL 1,588.94 20.24 1.29 1,843.73      
VNUTI 1,054.03 9.93 0.95 835.46      
VNDIAMOND 2,068.37 27.17 1.33 3,106.53      
VNFINLEAD 1,755.56 61.93 3.66 3,730.06      
VNFINSELECT 1,790.91 52.47 3.02 4,124.18      
VNSI 2,058.53 27.02 1.33 4,094.94      
VNX50 2,162.80 35.66 1.68 10,299.97      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 543,305,900 15,678    
Thỏa thuận 41,265,059 1,079    
Tổng 584,570,959 16,757    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 26,255,700 DGW 7.00% LAF -6.93%    
2 HPG 24,841,800 JVC 6.99% TNC -6.92%    
3 VPB 19,013,900 LDG 6.99% VHC -5.26%    
4 PVD 19,013,700 PAN 6.98% ADS -5.19%    
5 HDB 15,823,000 MSH 6.98% TTE -5.10%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
39,890,900 6.82% 30,457,200 5.21% 9,433,700
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,497 8.94% 1,223 7.30% 275
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 6,700,000 HPG 221,348,120 STB 53,434,630  
2 HDB 2,834,700 MSN 165,079,810 CTG 28,713,607  
3 DCM 2,488,800 GAS 133,091,500 DPM 25,794,000  
4 DPM 1,915,400 DPM 129,513,620 DCM 23,661,600  
5 SSI 1,656,200 VCB 117,232,860 NLG 19,761,085  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM_0307 HCM_0307 hủy niêm yết 10.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 08/06/2022, ngày GD cuối cùng: 08/06/2022.
2 GTA GTA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5%, ngày thanh toán: 30/06/2022.
3 KHG KHG giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 14/06/2022.
4 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/06/2022. 
5 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/06/2022.