HOSE: Thống kê giao dịch tự doanh (ngày 09/06/2022)

09/06/2022 17:10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thống kê giao dịch tự doanh (ngày 09/06/2022) như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):