Điểm tin giao dịch 09.06.2022

09/06/2022 17:08

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,307.80 -0.11 -0.01 12,680.23      
VN30 1,342.92 0.89 0.07 4,990.11      
VNMIDCAP 1,789.33 3.29 0.18 5,244.37      
VNSMALLCAP 1,707.30 7.58 0.45 1,700.97      
VN100 1,300.35 1.31 0.10 10,234.48      
VNALLSHARE 1,324.47 1.71 0.13 11,935.45      
VNXALLSHARE 2,142.64 3.18 0.15 13,906.49      
VNCOND 2,254.47 -5.99 -0.26 552.91      
VNCONS 908.46 -6.73 -0.74 1,065.52      
VNENE 635.82 1.44 0.23 300.63      
VNFIN 1,339.12 -3.59 -0.27 2,569.68      
VNHEAL 1,767.41 18.14 1.04 53.20      
VNIND 915.92 2.11 0.23 2,015.91      
VNIT 3,087.91 7.69 0.25 362.81      
VNMAT 2,065.25 47.48 2.35 2,372.90      
VNREAL 1,596.01 7.07 0.44 1,838.41      
VNUTI 1,062.43 8.40 0.80 797.50      
VNDIAMOND 2,062.30 -6.07 -0.29 2,009.06      
VNFINLEAD 1,757.87 2.31 0.13 2,344.28      
VNFINSELECT 1,786.12 -4.79 -0.27 2,569.68      
VNSI 2,056.73 -1.80 -0.09 2,529.96      
VNX50 2,164.47 1.67 0.08 8,297.78      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 436,340,700 11,876    
Thỏa thuận 29,317,285 804    
Tổng 465,657,985 12,680    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 27,419,900 VGC 6.97% DBD -21.54%    
2 POW 22,833,000 CRC 6.96% CCI -6.80%    
3 STB 19,691,900 TLH 6.96% DVP -6.20%    
4 NKG 13,549,900 NKG 6.95% PDN -5.87%    
5 SHB 13,252,900 NT2 6.92% LEC -5.83%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
36,924,700 7.93% 28,415,785 6.10% 8,508,915
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,248 9.84% 1,066 8.41% 182
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 STB 5,116,700 VHM 176,998,230 STB 57,178,330  
2 HPG 3,174,700 FPT 175,605,000 CTG 29,402,807  
3 DXG 2,849,000 GAS 121,601,140 DPM 26,785,000  
4 VHM 2,607,300 STB 112,494,615 DCM 24,722,100  
5 NT2 2,131,000 HPG 107,493,560 DXG 20,180,200  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SCS SCS niêm yết và giao dịch bổ sung 190.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 09/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/07/2020.
2 HTL HTL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/06/2022.
3 TRA TRA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 27/06/2022.
4 DBD DBD giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3 (số lượng dự kiến: 17.271.707 cp).
5 DC4 DC4 giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 (số lượng dự kiến: 2.500.000 cp).
6 DVP DVP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, ngày thanh toán: 30/06/2022.
7 OGC OGC chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 09/06/2022 (chỉ được giao dịch vào phiên chiều), do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC KT năm 2021 quá 45 ngày so với thời gian quy định, và tổ chức niêm yết vẫn thuộc chứng khoán bị kiểm soát, có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2019, 2020.
8 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 10.300.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/06/2022.