Điểm tin giao dịch 13.06.2022

13/06/2022 17:03

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,227.04 -57.04 -4.44 18,523.28      
VN30 1,260.85 -64.84 -4.89 7,114.03      
VNMIDCAP 1,652.51 -92.12 -5.28 7,369.43      
VNSMALLCAP 1,569.13 -88.24 -5.32 2,671.81      
VN100 1,215.45 -63.78 -4.99 14,483.46      
VNALLSHARE 1,236.26 -65.25 -5.01 17,155.27      
VNXALLSHARE 1,997.08 -108.18 -5.14 19,655.62      
VNCOND 2,049.56 -142.79 -6.51 1,269.58      
VNCONS 847.96 -48.07 -5.36 1,714.73      
VNENE 562.34 -40.08 -6.65 548.21      
VNFIN 1,247.85 -73.21 -5.54 4,232.22      
VNHEAL 1,671.27 -56.64 -3.28 29.35      
VNIND 847.38 -42.58 -4.78 3,287.84      
VNIT 2,773.19 -176.49 -5.98 501.94      
VNMAT 1,906.41 -117.85 -5.82 2,362.17      
VNREAL 1,534.81 -53.83 -3.39 2,090.69      
VNUTI 1,005.25 -1.76 -0.17 1,106.13      
VNDIAMOND 1,874.43 -118.48 -5.95 3,704.68      
VNFINLEAD 1,628.58 -104.32 -6.02 3,785.82      
VNFINSELECT 1,664.38 -97.65 -5.54 4,232.22      
VNSI 1,919.42 -99.11 -4.91 4,261.40      
VNX50 2,022.78 -109.93 -5.15 11,753.68      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 709,415,500 17,766    
Thỏa thuận 24,036,230 757    
Tổng 733,451,730 18,523    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 40,895,700 TNC 6.99% FPT -21.64%    
2 VPB 21,654,500 DTT 6.98% APH -7.00%    
3 HPG 21,236,000 PDN 6.96% PSH -7.00%    
4 SSI 20,886,700 BBC 6.89% CII -7.00%    
5 MBB 18,245,300 SVI 6.77% TDG -7.00%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
38,174,000 5.20% 53,848,700 7.34% -15,674,700
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,368 7.39% 1,551 8.37% -182
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 4,267,300 MWG 236,037,000 STB 60,489,430  
2 DCM 3,089,500 DPM 144,543,610 DPM 27,085,200  
3 HPG 2,975,000 MBB 125,445,880 CTG 27,039,707  
4 DPM 2,463,900 VHM 120,285,920 DCM 25,751,400  
5 STB 2,127,600 DCM 114,897,140 DXG 22,109,100  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 GMC GMC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 24/06/2022.
2 FPT FPT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt  với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 27/06/2022; và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 (số lượng dự kiến: 182.839.182 cp).
3 FIT FIT niêm yết và giao dịch bổ sung 26.272.393 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 13/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/06/2022.
4 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/06/2022. 
5 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.900.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/06/2022. 
6 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/06/2022.