Điểm tin giao dịch 14.06.2022

14/06/2022 17:05

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,230.31 3.27 0.27 14,515.84      
VN30 1,261.16 0.31 0.02 6,013.93      
VNMIDCAP 1,647.37 -5.14 -0.31 5,717.20      
VNSMALLCAP 1,536.56 -32.57 -2.08 2,078.20      
VN100 1,214.61 -0.84 -0.07 11,731.14      
VNALLSHARE 1,233.36 -2.90 -0.23 13,809.34      
VNXALLSHARE 1,993.01 -4.07 -0.20 14,986.96      
VNCOND 2,090.45 40.89 2.00 870.50      
VNCONS 843.64 -4.32 -0.51 1,626.15      
VNENE 578.88 16.54 2.94 371.12      
VNFIN 1,239.36 -8.49 -0.68 3,152.61      
VNHEAL 1,655.78 -15.49 -0.93 40.29      
VNIND 844.51 -2.87 -0.34 2,258.29      
VNIT 2,850.18 76.99 2.78 429.54      
VNMAT 1,849.36 -57.05 -2.99 2,371.33      
VNREAL 1,534.31 -0.50 -0.03 1,981.93      
VNUTI 1,032.91 27.66 2.75 700.01      
VNDIAMOND 1,905.20 30.77 1.64 2,348.67      
VNFINLEAD 1,615.95 -12.63 -0.78 2,864.81      
VNFINSELECT 1,653.06 -11.32 -0.68 3,152.61      
VNSI 1,926.75 7.33 0.38 3,079.71      
VNX50 2,021.20 -1.58 -0.08 9,060.36      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 519,177,100 13,142    
Thỏa thuận 41,708,030 1,374    
Tổng 560,885,130 14,516    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 28,458,400 PDN 7.00% FIT -7.00%    
2 POW 21,158,500 HOT 6.99% DBC -6.99%    
3 SSI 18,196,100 VCF 6.98% DRH -6.99%    
4 STB 16,011,100 VGC 6.96% FLC -6.98%    
5 HNG 13,527,500 HU3 6.93% LCG -6.98%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
41,057,200 7.32% 34,177,000 6.09% 6,880,200
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,626 11.20% 1,314 9.06% 312
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 6,405,100 MWG 367,419,940 STB 60,372,230  
2 STB 3,572,600 MSN 236,709,680 DPM 27,646,900  
3 DPM 2,738,900 HPG 197,172,195 CTG 27,452,707  
4 MWG 2,544,400 DPM 162,646,670 DCM 26,022,200  
5 MSN 2,213,200 VHM 111,830,070 DXG 23,375,900  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 JVC JVC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 VSI VSI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 27/06/2022.
3 KHP KHP nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.434.525 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/06/2022.
4 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 5.100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/06/2022. 
5 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.700.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/06/2022.