Điểm tin giao dịch 15.06.2022

15/06/2022 17:15

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,213.93 -16.38 -1.33 16,466.52      
VN30 1,253.09 -8.07 -0.64 6,472.69      
VNMIDCAP 1,609.77 -37.60 -2.28 6,928.09      
VNSMALLCAP 1,492.37 -44.19 -2.88 2,185.44      
VN100 1,201.23 -13.38 -1.10 13,400.77      
VNALLSHARE 1,217.99 -15.37 -1.25 15,586.21      
VNXALLSHARE 1,966.90 -26.11 -1.31 17,063.73      
VNCOND 2,129.52 39.07 1.87 940.05      
VNCONS 836.60 -7.04 -0.83 1,573.85      
VNENE 552.61 -26.27 -4.54 264.99      
VNFIN 1,219.66 -19.70 -1.59 4,258.11      
VNHEAL 1,674.14 18.36 1.11 18.98      
VNIND 821.86 -22.65 -2.68 2,913.72      
VNIT 2,892.33 42.15 1.48 346.80      
VNMAT 1,799.10 -50.26 -2.72 2,303.41      
VNREAL 1,517.97 -16.34 -1.06 2,125.03      
VNUTI 1,009.39 -23.52 -2.28 831.73      
VNDIAMOND 1,914.61 9.41 0.49 2,787.02      
VNFINLEAD 1,586.90 -29.05 -1.80 3,855.10      
VNFINSELECT 1,626.79 -26.27 -1.59 4,258.11      
VNSI 1,907.07 -19.68 -1.02 3,622.23      
VNX50 2,002.59 -18.61 -0.92 10,493.71      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 626,914,600 14,784    
Thỏa thuận 61,205,059 1,683    
Tổng 688,119,659 16,467    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 31,367,400 ANV 6.96% KSB -7.00%    
2 VND 30,743,400 HOT 6.87% AMD -7.00%    
3 POW 26,243,000 EMC 6.84% NHA -7.00%    
4 SSI 19,494,300 DAT 6.79% DRH -7.00%    
5 MBB 18,315,400 SPM 6.70% NHT -6.99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
42,814,300 6.22% 51,973,900 7.55% -9,159,600
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,605 9.75% 1,786 10.85% -181
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 8,362,700 MWG 284,041,210 STB 60,430,530  
2 MBB 5,207,300 VNM 278,724,108 DPM 28,055,500  
3 VND 4,582,300 HPG 247,842,600 CTG 27,638,907  
4 VNM 4,248,600 FPT 201,788,460 DCM 26,298,700  
5 HDB 2,972,700 MBB 141,880,160 DXG 23,021,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 VND VND niêm yết và giao dịch bổ sung 781.404.367 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn) tại HOSE ngày 15/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/05/2022.
2 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 07/2022 tại CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3 DPG DPG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 06/07/2022.
4 BAF BAF nhận quyết định niêm yết bổ sung 65.520.000 cp (phát hành trả cổ tức và tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/06/2022.
5 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/06/2022. 
6 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/06/2022.