Điểm tin giao dịch 16.06.2022

16/06/2022 17:42

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,236.63 22.70 1.87 14,749.24      
VN30 1,280.37 27.28 2.18 5,825.78      
VNMIDCAP 1,629.56 19.79 1.23 6,182.56      
VNSMALLCAP 1,493.98 1.61 0.11 1,943.71      
VN100 1,223.95 22.72 1.89 12,008.33      
VNALLSHARE 1,239.29 21.30 1.75 13,952.05      
VNXALLSHARE 2,001.03 34.13 1.74 15,230.85      
VNCOND 2,244.06 114.54 5.38 1,001.48      
VNCONS 872.99 36.39 4.35 1,616.46      
VNENE 564.02 11.41 2.06 334.15      
VNFIN 1,230.80 11.14 0.91 2,933.86      
VNHEAL 1,655.79 -18.35 -1.10 13.03      
VNIND 831.34 9.48 1.15 2,583.42      
VNIT 2,945.16 52.83 1.83 401.03      
VNMAT 1,861.62 62.52 3.48 2,159.26      
VNREAL 1,521.08 3.11 0.20 1,696.00      
VNUTI 1,046.75 37.36 3.70 1,206.41      
VNDIAMOND 1,973.43 58.82 3.07 2,422.02      
VNFINLEAD 1,596.41 9.51 0.60 2,612.03      
VNFINSELECT 1,641.65 14.86 0.91 2,933.86      
VNSI 1,932.72 25.65 1.34 2,666.46      
VNX50 2,042.66 40.07 2.00 9,255.89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 522,295,400 13,816    
Thỏa thuận 39,398,005 933    
Tổng 561,693,405 14,749    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 34,414,700 YEG 6.99% MWG -46.51%    
2 HPG 33,577,900 PSH 6.97% TN1 -17.30%    
3 VND 26,006,500 MSH 6.96% SSB -11.62%    
4 SHB 17,931,405 HDG 6.92% HRC -7.00%    
5 SSI 13,693,900 PC1 6.92% LDG -6.99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
47,819,300 8.51% 28,429,600 5.06% 19,389,700
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,718 11.65% 1,019 6.91% 699
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 9,380,300 HPG 287,097,725 STB 63,366,330  
2 DXG 3,937,600 MSN 191,328,140 DPM 28,703,200  
3 STB 3,487,200 FPT 169,256,060 CTG 28,196,707  
4 SSI 2,791,400 MWG 156,426,790 DCM 26,563,500  
5 MWG 1,982,200 VNM 122,447,190 NLG 22,020,585  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CLC CLC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 30/06/2022.
2 MWG MWG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (số lượng dự kiến: 731.854.815 cp).
3 TN1 TN1 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt  với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 08/10/2022; và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:25 (số lượng dự kiến: 8.637.684 cp).
4 PVD PVD niêm yết và giao dịch bổ sung 84.221.021 cp (trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 16/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/06/2022.
5 SSB SSB giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12,7364 (số lượng dự kiến: 211.400.000 cp), phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 100:6,6092 (số lượng dự kiến: 109.700.000 cp).
6 FIR FIR bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 16/06/2022 do tổ chức niêm yết tổ chức ĐHCĐ quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
7 GEG GEG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:06 (số lượng dự kiến: 18.222.932 cp).
8 REE REE nhận quyết định niêm yết bổ sung 46.351.643 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/06/2022.
9 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 5.700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/06/2022.