Điểm tin giao dịch 24.06.2022

24/06/2022 17:50

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,185.48 -3.40 -0.29 10,179.96      
VN30 1,235.47 -5.11 -0.41 3,980.57      
VNMIDCAP 1,559.52 3.26 0.21 4,421.56      
VNSMALLCAP 1,409.96 6.14 0.44 1,115.52      
VN100 1,178.27 -2.79 -0.24 8,402.13      
VNALLSHARE 1,191.20 -2.21 -0.19 9,517.65      
VNXALLSHARE 1,925.58 -4.01 -0.21 10,616.42      
VNCOND 2,091.25 -2.14 -0.10 542.69      
VNCONS 859.52 3.57 0.42 796.94      
VNENE 505.31 -4.18 -0.82 149.65      
VNFIN 1,204.67 -7.45 -0.61 2,591.81      
VNHEAL 1,622.06 -17.00 -1.04 12.96      
VNIND 786.23 -2.76 -0.35 2,079.01      
VNIT 2,744.49 7.23 0.26 126.24      
VNMAT 1,704.56 9.07 0.53 1,274.30      
VNREAL 1,468.87 1.98 0.13 1,545.81      
VNUTI 959.81 -15.16 -1.55 392.35      
VNDIAMOND 1,877.27 -2.15 -0.11 1,534.40      
VNFINLEAD 1,557.44 -11.94 -0.76 2,385.22      
VNFINSELECT 1,606.79 -9.94 -0.61 2,591.81      
VNSI 1,876.26 -4.15 -0.22 2,800.11      
VNX50 1,973.74 -6.09 -0.31 6,942.25      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 410,876,800 8,475    
Thỏa thuận 67,808,495 1,705    
Tổng 478,685,295 10,180    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 28,040,501 OGC 6.96% SSC -13.25%    
2 VND 27,581,800 FLC 6.93% LAF -6.97%    
3 SHB 14,410,200 HDC 6.91% DAT -6.77%    
4 HPG 14,244,100 ROS 6.91% AGM -6.31%    
5 SSI 11,929,000 FTS 6.91% COM -6.29%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
27,562,400 5.76% 32,970,800 6.89% -5,408,400
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
898 8.82% 981 9.63% -83
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 6,369,300 MWG 296,649,620 STB 71,544,630  
2 MWG 4,068,200 HPG 139,689,021 CTG 34,577,607  
3 STB 3,303,400 VHM 98,082,390 DPM 28,972,700  
4 VND 2,050,500 GAS 91,752,540 DXG 26,660,600  
5 CTG 2,010,500 STB 70,824,615 DCM 25,775,900  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PXS PXS hủy niêm yết 60.000.000 cp tại HOSE (do tổ chức niêm yết có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC trong 3 năm liên tiếp), ngày hủy niêm yết: 24/06/2022, ngày GD cuối cùng: 23/06/2022.
2 CSV CSV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 18/07/2022.
3 TSC TSC nhận quyết định niêm yết bổ sung 49.210.841 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/06/2022.
4 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/06/2022. 
5 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/06/2022.