Điểm tin giao dịch 27.06.2022

27/06/2022 17:16

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,202.82 17.34 1.46 12,315.30      
VN30 1,256.67 21.20 1.72 4,970.03      
VNMIDCAP 1,581.59 22.07 1.42 5,209.76      
VNSMALLCAP 1,436.96 27.00 1.91 1,205.10      
VN100 1,197.34 19.07 1.62 10,179.79      
VNALLSHARE 1,210.75 19.55 1.64 11,384.89      
VNXALLSHARE 1,956.94 31.36 1.63 12,329.10      
VNCOND 2,113.69 22.44 1.07 728.24      
VNCONS 868.80 9.28 1.08 884.79      
VNENE 518.43 13.12 2.60 153.17      
VNFIN 1,222.92 18.25 1.51 3,505.88      
VNHEAL 1,634.58 12.52 0.77 20.08      
VNIND 804.90 18.67 2.37 1,730.09      
VNIT 2,779.90 35.41 1.29 279.04      
VNMAT 1,754.74 50.18 2.94 1,445.89      
VNREAL 1,493.04 24.17 1.65 2,172.14      
VNUTI 973.58 13.77 1.43 457.63      
VNDIAMOND 1,910.57 33.30 1.77 2,781.17      
VNFINLEAD 1,586.17 28.73 1.84 3,260.35      
VNFINSELECT 1,631.13 24.34 1.51 3,505.88      
VNSI 1,920.48 44.22 2.36 3,407.33      
VNX50 2,007.66 33.92 1.72 8,058.06      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 429,735,700 9,758    
Thỏa thuận 97,219,023 2,558    
Tổng 526,954,723 12,315    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VND 25,199,600 TDH 7.00% DAT -6.98%    
2 HPG 20,739,600 APG 6.98% LAF -6.98%    
3 HAG 18,979,000 VND 6.98% PDN -6.96%    
4 OCB 18,464,393 CIG 6.97% RAL -6.95%    
5 SSI 13,895,600 SAV 6.97% BBC -6.95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
34,960,700 6.63% 24,887,700 4.72% 10,073,000
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,150 9.33% 897 7.28% 253
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VND 3,552,100 FPT 234,384,278 STB 72,426,330  
2 CTG 3,056,400 MWG 158,843,620 CTG 36,591,207  
3 STB 2,728,500 VHM 126,327,210 DPM 29,061,400  
4 FPT 2,637,300 PNJ 102,612,800 DXG 26,929,600  
5 MWG 2,210,400 NVL 93,618,390 DCM 25,205,800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 NHA NHA niêm yết và giao dịch bổ sung 350.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 27/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/07/2021.
2 CFPT2202  CFPT2202 (chứng quyền CFPT03MBS21CE) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/06/2022, ngày GD cuối cùng: 22/06/2022.
3 CHPG2204  CHPG2204 (chứng quyền CHPG03MBS21CE) hủy niêm yết 6.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/06/2022, ngày GD cuối cùng: 22/06/2022.
4 CKDH2202  CKDH2202 (chứng quyền CKDH03MBS21CE) hủy niêm yết 3.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/06/2022, ngày GD cuối cùng: 22/06/2022.
5 CVHM2203  CVHM2203 (chứng quyền CVHM03MBS21CE) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/06/2022, ngày GD cuối cùng: 22/06/2022.
6 CVNM2202  CVNM2202 (chứng quyền CVNM03MBS21CE) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/06/2022, ngày GD cuối cùng: 22/06/2022.
7 DGC DGC giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, dự kiến lấy ý kiến cổ đông quý 2,3 năm 2022.
8 TDH TDH bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 27/06/2022 do lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán công ty mẹ trong 2 năm liên tiếp là số âm.