Điểm tin giao dịch 28.06.2022

28/06/2022 17:03

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,218.10 15.28 1.27 14,425.75      
VN30 1,273.41 16.74 1.33 6,162.90      
VNMIDCAP 1,607.29 25.70 1.62 5,513.50      
VNSMALLCAP 1,453.40 16.44 1.14 1,713.23      
VN100 1,214.12 16.78 1.40 11,676.39      
VNALLSHARE 1,227.48 16.73 1.38 13,389.63      
VNXALLSHARE 1,983.81 26.87 1.37 14,898.60      
VNCOND 2,144.61 30.92 1.46 735.78      
VNCONS 869.94 1.14 0.13 1,488.62      
VNENE 529.06 10.63 2.05 193.82      
VNFIN 1,259.49 36.57 2.99 4,167.10      
VNHEAL 1,631.67 -2.91 -0.18 16.72      
VNIND 813.40 8.50 1.06 2,168.32      
VNIT 2,870.74 90.84 3.27 428.47      
VNMAT 1,735.26 -19.48 -1.11 1,468.58      
VNREAL 1,490.06 -2.98 -0.20 2,161.02      
VNUTI 978.04 4.46 0.46 555.34      
VNDIAMOND 1,952.10 41.53 2.17 2,934.10      
VNFINLEAD 1,633.05 46.88 2.96 3,841.12      
VNFINSELECT 1,679.91 48.78 2.99 4,167.10      
VNSI 1,935.34 14.86 0.77 3,978.17      
VNX50 2,036.78 29.12 1.45 9,284.89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 534,186,600 12,521    
Thỏa thuận 54,199,489 1,905    
Tổng 588,386,089 14,426    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 25,947,500 NVT 7.00% SMC -14.75%    
2 VND 23,855,900 FIT 6.98% ITA -6.99%    
3 LPB 18,979,400 DQC 6.98% BBC -6.97%    
4 POW 18,876,900 LDG 6.98% ANV -6.96%    
5 HPG 17,838,300 TGG 6.95% GMC -6.70%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
43,409,100 7.38% 35,409,500 6.02% 7,999,600
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,376 9.54% 1,218 8.44% 157
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 8,031,900 FPT 300,016,410 STB 73,230,230  
2 CTG 5,343,600 HPG 180,540,630 CTG 40,638,407  
3 FPT 3,353,100 VNM 179,601,050 DPM 30,029,900  
4 VND 2,589,200 MWG 170,437,670 DXG 27,410,200  
5 VNM 2,533,500 NVL 161,674,510 NLG 25,016,985  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 KHP KHP niêm yết và giao dịch bổ sung 1.434.525 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 28/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/06/2022.
2 DBC SMC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (số lượng dự kiến: 12.184.588 cp).
3 REE REE niêm yết và giao dịch bổ sung 46.351.643 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE ngày 28/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/06/2022.
4 CII CII niêm yết và giao dịch bổ sung 707.598 cp (chuyển đổi đợt 3 trái phiếu chuyển đổi) tại HOSE ngày 28/06/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/06/2022.
5 OGC OGC chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 28/06/2022 do lợi nhuân sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 là số âm.
6 VPG VPG nhận quyết định niêm yết bổ sung 7.290.408 cp (trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/06/2022.
7 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/06/2022. 
8 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/06/2022.